در ادامه این توسعه، اندام‌های خدماتی – مذهبی – سیاسی دیگر نیز شکل گرفتند. به مرور زمان محله‌های مسکونی و گذرها در بخش‌های قابل توسعه شهر تکوین یافتند و با وجود دارا بودن ویژگی خاص خود، با مجاورت و هم نشینی با دیگر اندام‌ها، کلیتی یکپارچه و هم سو آفریدند. تکثر به وجود آمده به وحدتی منجر شد که نظام خطی اولیه را از طریق کاربد هوشمندانه تقارن، ریتم و دیگر نظام‌های سازمان‌دهی فضایی متعالی نمود و نظمی هماهنگ به شهر بخشید. شهر با برنامه‌ای که هر لحظه قابل توسعه و منعطف بود نظام کلی واحد خود را حفظ نمود و گسترش یافت.
­­­­
تصویر(۲-۸) ساختار اصلی شهر تبریز به همراه عناصر مهم آن، (ماخذ: سازمان نقشه برداری)
۲-۷-۳- محور تاریخی فرهنگی تبریز
محور تاریخی فرهنگی تبریز بخشی از بافت قدیم تبریز می باشد که در داخل باروی قدیمی شهر واقع است. اگرچه بعضی از عناصر خارج بارو مثل مسجد کبود و بافت اطراف آن جز زیر مجموعه های محور تاریخی فرهنگی می تواند باشد.
تصویر(۲-۹) نقشه بافت تاریخی تبریز ، (ماخذ: کتاب نقشه های تاریخی تبریز)
تصویر(۲-۱۰) نقشه محور تاریخی فرهنگی تبریز، (ماخذ: کتاب بافت تاریخی شهر تبریز)
فصل سوم
تجریه و تحلیل
۳-۱- نمونه های موردی
در این فصل با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای نمونه های متناسب مورد نیاز در جهت اهداف رساله مورد شناسایی و بررسی از کتب داخلی و خارجی و سایت های مربوطه قرار گرفته و در نهایت نتیجه گیری لازم صورت گرفته است.
۳-۱-۱- بررسی نمونه های مرمت شهری
تنوع تجارب جهانی در زمینه مرت شهری بسیار شایان توجه است. کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها، زبان‌ها و اعتقادات متفاوت، تجارب بسیار ارزنده‌ای را در طول تاریخ از خود بر جای گذاشته‌اند که نشان دهنده هویت هر یک از شهرهای تاریخی در جهان می‌باشند .
۳-۱-۱-۱- مرمت شهری در ترکیه
استانبول
استانبول کهن شهری است به جای مانده از روزگاران کهن و پر از خاطره‌های تاریخی. دگردیسی این شهر در ابتدا، رمی، سپس مسیحی، بعد از آن بیزانتین، دست آخر اسلامی و امروزه جهانی، سبب گشته است تا مرمت و نوسازی شهری به عنوان امر قطعی برای معاصرسازی این شهر و تعریف مجدد آن در شبکه شهرهای جهانی تلقی شود. نکات قابل توجه در مرمت شهری استانبول عبارت است از:
۱٫ هدف اصلی مرمت در استانبول‌: احیا و اعاده حیثیت تاریخی شهر به عنوان یک شهر جهانی.
۲٫ هدف کالبدی: اولویت بخشیدن به طرحهای بهسازی و نوسازی شهری.
۳٫ هدف اقتصادی: تقویت بنیه اقتصادی شهر از طریق جذب گردشگر و ایجاد فضاهای شهری جاذب و درآمدزا.
عکس مرتبط با اقتصاد
۴٫ هدف اجتماعی: خارج کردن شهر کهن از دست بینوایان و اقشار کم درآمد و ایجاد فضای شهر در خور عصر حاضر.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۵٫ هدف فرهنگی: توجه دقیق به نقش تاریخی – فرهنگی شهر قدیم و معاصرسازی آن.
۶٫ سیاست‌ها و راهبردهای کالبدی:
الف- خروج صنایع مزاحم از شهر کهن.
ب- ایجاد فضاهای جدید در استخوان بندی شهر کهن برای جلوگیری از فرسودگی و معاصرسازی آن.
ج- مرمت تدریجی ابنیه قدیمی.
د- ممنوعیت بلند مرتبه‌سازی در شهر قدیم.
۷- سیاست‌ها و راهبردهای حمل و نقل و آمد و شد:
الف- ایجاد مسیرهای ویژه پیاده.
ب- استفاده از حمل و نقل عمومی در بافت کهن بخصوص اتوبوس و تراموا.
ج- ایجاد توقفگاه‌های متعدد در درون و پیرامون بافت کهن.
د- کند کردن عبور سواره.
۸٫ سیاست‌ها و راهبردهای تاسیسات و تجهیزات شهری: معاصرسازی و به روز کردن تاسیسات و تجهیزات شهری.
۹٫ شیوه برنامه‌ریزی:
الف- ایجاد کاربری‌ها و عملکردهای گردشگری فرهنگی در بافت کهن.
 تصویر درباره گردشگری
ب- ایجاد ارتباط میان طرحهای مرمت با طرحهای بالا دست در مقیاس جهانی(حبیبی و مقصودی، ۱۳۸۱، ص ۹۷-۹۸).
۳-۱-۲- نمونه طراحی بنا ها در بافت
۳-۱-۲-۱- پیتر آیزنمن [۱۰] (فرهنگ شهر گالیا)[۱۱]  :
این شهر فرهنگ، یک مرکز جدید فرهنگی برای شمال غربی اسپانیا است. این پروژه بر روی یک تپه کوچک، مشرف به شهر واقع شده است. طرح از روی هم قرارگرفتن سه سری اطلاعات کامل می شود :
اول- پلان خیابان قرون وسطایی مرکز شهر برروی نقشه توپوگرافی دامنه سایت (تپه های مشرف به شهر)قرار می گیرد.
دوم- یک شبکه دکارتی مدرن که بر روی این مسیرهای قرون وسطایی قرار می گیرد.
سوم- از طریق نرم افزار شبیه سازی کامپیوتری ، اجازه خم کردن توپوگرافی دامنه تپه بر روی دو سطح ژئودزی داده می شود.
به این ترتیب توسط یک ماتریس، پلان های قدیم و جدید، همزمان تغییر موقعیت می دهند و یک سطح توپولوجیکال را ایجاد و تولید می کند ، که تا کنون سابقه نداشته است. مرکز اصلی شهر به شکل یک زمین شهری است که در آن ساختمانها شاخص ، و خیابانهایش فرورفته است. (فضای پر و خالی فضا)
با این عملیات جراحی که ترتیب داده شده، پروژه مانند یک سطح منحنی است که نه فرم خاصی دارد و نه زمین خالی است، بلکه هم زمینی شکل دار است و هم فرمی شکل گرفته، مطابق با شکل منطقه، که جایگزین طرح شهر قدیمی شده است.
فرم شهر قرون وسطایی سانتیاگو بیانگر حس غربت نیست بلکه شهری است جدید و تا حدی دارای حضوری آشنا در فرم جدید است.
ساختمانهای شش گانه پروژه در قالب سه دسته زیر ارائه می شود:
–  موزه تاریخ گالیله و مرکزی با تکنولوژی جدید
– سالن موسیقی و ساختمان خدمات مرکزی
–  کتابخانه گالیله و آرشیوهای دورهای مجلات
دسترسی ها و مسیرهای عابر پیاده که اجازه تنفس به ساختمانهای اطراف می دهد، به روی یک میدان عمومی باز می شود که توسط شش ساختمان محدود شده است.در محوطه سازی این میدان از عنصر آب بهره برده شده است.
محدوده ساختمان را باغهای گالیله در بر گرفته است.منطقه ای از باغها و زمینهای جنگلی که تفریحی – آموزشی است.
در حال حاضر چهار ساختمان در دست ساخت است و دو ساختمان دیگر تا اواخر امسال در برنامه ساخت قرار می گیرد.کتابخانه آن نیز جهت تکمیل در بهار امسال برنامه ریزی شده است.
مشخصات پروژه :
موزه تاریخ :           ۱۷۲۰۰۰ متر مربع
مزکز تکنولوزی جدید :      ۱۳۵۰۰۰ متر مربع
سالن موسیقی:            ۲۲۰۰۰۰ متر مربع
کتابخانه :               ۱۲۲۰۰۰ متر مربع
آرشیو دوره ای :            ۸۶۰۰۰ متر مربع
ساختمان خدمات مرکزی:     ۵۰۰۰۰ متر مربع
تاریخ آغاز پروژه:             ۲۰۰۰
تاریخ اتمام  :          ۲۰۱۰-۲۰۱۱
فازهای ساختمانها درسال ۲۰۰۶ باز گشایی خواهد شد.

تصویر(۳-۱) مرکز هنری گالیسیا ، پیتر آیزنمن ،(ماخذ:  space.com )

تصویر(۳-۲) مرکز هنری گالیسیا ، پیتر آیزنمن ،(ماخذ:  space.com )

تصویر(۳-۳) مرکز هنری گالیسیا ، پیتر آیزنمن ،(ماخذ:  space.com )
۳-۲- نتیجه گیری
با توجه به مطالب ارائه شده، تعریف بافت و بررسی مشکلات آن و استفاده از زمین ها ی بایر و مخروبه و تبدیل آنها به یک فضای شهری و استفاده از بناها وپتانسیل های موجود در سایت پروژه و تبدیل کردن این فضا ها به فضاهای پویا و زنده از مبانی نظری اصلی در این پروژه به حساب می آید. تعریف پروژه های شهری متعدد با استفاده و تعریف آنها در یک ساختار منظم باعث بالا رفتن کیفیت زندگی در این بافت ها می گردد. در بررسی موارد مشابه در بافت های قدیمی آوردن کاربری های فرهنگی-هنری به داخل بافت های تاریخی باعث بازگشت مردم به این بافت ها گردیده است. استفاده از بافت قدیمی درجلب توریست باعث میگردد که علاوه بر حفظ بافت از آن محافظت گردد.
پرداختن به فضا و ایجاد آن در واقع اصلی ترین هدف معمار است. با ایجاد قابلیت های فضایی در سایت طراحی، نقطه ای از شهر را به مکان تبدیل می کنیم. تا انگیزه های انسان به آن شکل بدهد. نه تنها طراحی مکان با توجه به نیازهای انسان معمار شکل میگیرد بلکه حس فضایی مکانی نیز در انتقال عملکرد به افراد استفاده کننده از فضا کمک می نماید تا حس فضایی مکان و سایر مکان ها عملکرد شهر را تعریف نماید. هدف از طراحی در بافت نیز زنده سازی فضا است که با دادن عملکرد ها پویا میگردد.
فصل چهارم

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *