۵۰ نکته که رهبر هر تیمی باید بداند – بخش دوم

۱۱) رهبری مقامیه که رویا رو به واقعیت تبدیل می کنه..!

۱۲) کارکرد افراد رو کنترل کنین

کارکرد افراد رو در زمان اضافه کاری کنترل کنین تا بدین وسیله از سوئ استفاده افراد ناشایست که به عنوان اضافه کاری در سازمان به انجام کارای شخصی یا اتلاف وقت می پردازن، جلوگیری شه.

۱۳) پیام رسانی قابل درک

یه رهبر باید قادر به ایجاد رابطه با سبک و روش خاص سازمان یا گروه بوده و پیام و منظور اون متناسب با فهم و درک شنوندگان و حضار باشه.

۱۴) افراد بی جنم رو اخراج کنین!

اخراج کردن از نقشای کلیدی یه رهبره. که فرد بی لیاقتی رو نگه می داره و اجازه میده به تیمش آسیب بزنه در واقع خودش بی لیاقته.

۱۵) یادگیری روش محاسبات مالی

روش محاسبات مالی رو تا حدی یاد بگیرین که قادر به موشکافیای گزارشات مالی سازمان باشین.

موشکافی

۱۶) هیچوقت امید پیشرفت رو از زیردستان نگیرید!

۱۷) انتظار دوطرفه

رهبر بودن یعنی همون کسی باشین که توقع دارین بقیه در تیم شما به همون شکل باشن..!

۱۸) یه رهبر همیشه به یادگیری و تجربه احتیاج داره!

به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین علم و تجربه، هیچ کدوم به تنهایی کارساز نیستن. مثل اکسیژن و هیدروژن که از ترکیب معینی از اونا هوای تنفس ما تامین می شه، میشه با آمیختن علم و تجربه، راهکارهای حیاتی و استثنایی ساخت.

۱۹) ارتباطات غیررسمی رو تحکیم کنین!

داشتن ارتباطات قوی و غیر بوروکراتیک در سازمان موجب افزایش محبوبیت و نفوذ رهبر در سازمان می شه؛ از منشی خود بخواین روز تولد کارمندان، کارت تبریکی رو که به وسیله شما امضا شده، براشون بفرسته.

۲۰) با تموم سطوح سازمان در رابطه باشین!

تو یه روز مشخص از ماه، چند ساعت رو به بازدید از سطوح جور واجور سازمان و گفت و گوی رودررو با کارمندان اختصاص بدین. این کار علاوه بر باخبر شدن از ریز کارا و جو حاکم بر سازمان، موجب گسترش و تقویت شبکه ارتباطی شما و کارمندانتان می شه.