بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۳۰

در عین حال در بسیاری از سایت‌ها و وبلاگها تلاش شده است تا به شکلی این مساله را معقول و منطقی و متقن کنند. امری که همواره عکس‌العمل شدید مسلمانان را برانگیخته و در جامعه اسلامی ما هرگاه از نقد مسیحیت سخن گفته می‌‌شود، به این موضوع هم پرداخته می‌شود. آموزه تثلیث بزرگترین تفاوت بین اسلام و مسیحیت است دیدگاهی که بر اساس آن قائل به الوهیت عیسی مسیح هستند و به نظر ما نامفهوم و غیر منطقی است.
این نویسنده مسیحی دربیان تثلیث به زبان ساده چنین آورده است:
«طبق این اعتقادنامه و تعریفی که این شورا از تثلیث ارائه داد، ما مسیحیان به این آموزه اعتقاد داریم: خدا واحده. در وجود این خدای واحد، سه شخص متمایز و جدا وجود داره: خدای پدر، خدای پسر و خدای روح‌القدس. این سه شخص یا سه اقنوم، یک خدای واحد رو تشکیل می‌دن. خدای واحد از سه شخص متمایز از همدیگه تشکیل شده که هر سه از ذاتی واحد برخوردارن، یعنی اینکه هر سه به یک اندازه خدا هستند. بنده، آرمان رشدی، پدر دو فرزند هستم. این دو فرزند از وجود من‌اند و ذاتشون با من یکیه. یعنی از جنس من هستن، از جنس انسان. به‌نظر شما کدوم یکی از ماها، یعنی من و دو فرزندم، بیشتر انسان هستیم؟ خوب، حتماً می‌گید هر سه ما به یک اندازه انسان هستیم و هر سه‌مون از یک ذات یعنی از یک جنس هستیم، ذات انسان. حالا به‌نظر شما کدوم یکی از ما بیشتر رشدی هستم؟ من یا بچه‌هام؟ خوب، واضحه که از نظر قانون کشور، هر سه ما به یک اندازه رشدی هستیم. با اینکه من پدر هستم، اما از بچه‌هام نه بیشتر انسانم، و نه بیشتر رشدی. درضمن، هر سه ما یک خانواده رو تشکیل میدیم، خانواده رشدی. مثلاً درسته بگیم که از نظر قانون این کشور، در این مملکت فقط یک خانواده رشدی وجود داره نه سه تا. اما این به اون معنی نیست که این یک خانواده واحد، از یک شخص تشکیل شده باشه. در مورد خدا طبق تعریف کتاب‌ مقدس هم همین نکته صادقه. ما اعتقاد داریم که یک خدا وجود داره، اما در درون این خدا، سه شخص هست که هر سه به یک اندازه ذات الهی دارن و به یک اندازه خدا هستند و با هم خدای یگانه رو تشکیل میدن. درضمن، این سه شخص، نه فقط از نظر ذات و از نظر ابدی بودن با هم برابرن، بلکه از نظر اراده هم با هم یکی هستند. یعنی این سه شخص دارای سه اراده متمایز نیستند، بلکه هر سه اراده‌ای واحد دارن. این اراده رو خدای پدر طرح می‌ریزه، و خدای پسر و روح‌القدس اون رو اجرا می‌کنن. برای همینه که ما مسیحیا به خدای واحد سه‌گانه اعتقاد داریم، حالا می‌خواد این امر از نظر ذهن محدود بشری منطقی به ‌نظر برسه یا نرسه. این اون چیز‌یه که در کتاب‌ مقدس بر انسان مکشوف شده.» [۲۳۱]
هرچند رسالت این پایان‌نامه‌ پاسخگویی به چنین عقایدی نیست، اما نمی‌توان از اشاره‌ای مختصر نسبت به این مساله صرفنظر کرد. فکر تثلیث به اندازه‌ای بی‌اساس است که تنها پاسخی که از این سایتها درباره اشکالات و ایرادات آن می‌توان شنید اینست‌ که این امر، رمز کلیساست و نمی‌توان حقیقت آن را دانست و اشخاص بزرگتر از ما هم نتوانسته‌اند آنرا بفهمند. در حالیکه باید این مساله از هر چیز روشنتر باشد و همه آنرا بفهمند. اینان برای حل این مشکل حتی گاهی از اَشکال هندسی و ریاضی هم کمک می‌گیرند تا ایرانیان مسلمان را از عقیده «وحده‌ لاشریک له» به سمت خود بکشانند.
آقای حسین توفیقی درباره عقیده تثلیث و ریشه اعتقادی‌ آن می‌نویسد:
«کلمه تثلیث هرگز در کتاب مقدس مسیحیان وارد نشده است و نخستین کاربرد شناخته شده آن در تاریخ مسیحیت به سال ۱۸۰م باز می‌گردد. البته به تصور مسیحیان، ریشه‌های مفهوم سه‌گانگی در عهد جدید احساس می‌شود و عبارت‌ اعطای حق تعمید در پایان انجیل متی، آن‌را صریحاً بیان کرده است: ایشان را به اسم اب و ابن و روح‌القدس تعمید دهید.
نویسندگان عهد جدید عادت دارند خدا را پدر بنامند. این اصطلاح از یهودیت آمده است. به گزارش انجیل‌ها، عیسی به شاگردان خود تعلیم داد که در دعاهای خویش خدا را پدر آسمانی بخوانند (متی۶:۹) و گفت:
«نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می‌روم»(یوحنّا۱۷:۲۰).
غالباً عهد جدید روح‌القدس را روح خدا می‌نامد. مفهوم روح‌القدس در مسیحیت با مفهوم آن در اسلام تفاوت دارد. از دیدگاه سنت مسیحی و کتاب‌های مقدس، روح‌القدس جبرئیل فرشته خدا یا آفریده‌ای از آفریدگان و جدای از خدا نیست. به عقیده مسیحیان وی خود خداست که در قلوب مردم و در جهان زیست می‌کند و به عمل اشتغال دارد. او وجود توانا و فعّال خدا در جهان است. و او بود که عیسی را در شکم مادر قرار داد … .
با گذشت زمان و در طول تاریخ کلیسا مسیحیان مدعی شدند که طبیعت سه‌گانه خدا یک راز است و نمی‌توان آنرا با تعابیر بشری بیان کرد. با آنکه نویسندگان، عارفان و متکلمان مسیحی به کمک کتاب عهد جدید، برای دست یافتن به برخی از آنچه به ذات خدا مربوط می‌شود، کوشیده‌اند، ولی همگی به نافرجامی کوشش‌های خود برای توجیه تثلیث اعتراف دارند.
اندیشمندان مسیحی در طول نسلها، برای بیان راز سه‌گانه، به مفاهیم و مکاتب فلسفی زمان خود متوسل شده‌اند. پاپ‌ها و شوراهای کلیسایی برخی از این بیان‌ها را درست و برخی دیگر را نادرست اعلام کرده‌اند[۲۳۲]
خلاصه اینکه کاربران اینترنت وقتی به سایت‌ها و وبلاگ‌های مسیحی مراجعه می‌کنند در لابلای درس‌ها، سخنران

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ی‌ها، کتابها و مقالات، مطالب زیادی در توجیه و تفهیم تثلیث می‌یابند که بیان‌گر تلاش فراوان آنها برای القاء درستی این مفهوم به ذهن کاربران است.
موضوع تحریف کتاب‌ مقدس نیز مانند تثلیث است. ایرانیان کتاب مقدسِ موجود را تحریف شده می‌دانند. در منابع مربوط به نقد تاریخی کتاب مقدس، موضوع متاخر بودن نگارش کتاب از زمان عیسی مسیح و انتساب آن به انسان‌های عادی مانند یوحنا، متی، و لوقا و مرقس، به اثبات رسیده است و شواهد متعددی هم بر این امر دلالت می‌کند. شواهدی از قبیل تناقضات بین عهد جدید و عهد عتیق، موهومات و خرافاتی از قبیل نسبت شرابخواری به انبیاء و کشتی گرفتن یعقوب با خدا و راه رفتن خدا و همینطور اشتباهات تاریخی و غیر تاریخی. البته تردیدی نیست که قرآن کریم اصلِ کتاب مقدس را به رسمیّت می‌شناسد.
در مقابل ملاحظه می‌کنیم که نویسندگان و سخنرانان مسیحی در شبکه اینترنت به هر حیله‌ای متوسل می‌شوند تا خود را از این معرکه نیز نجات دهند و به جوانان مسلمان القا‌ء کنند که کتاب مقدس از هرگونه دستبرد و تحریف مصون و محفوظ مانده است. آنها بدین منظور دلائلی را ارائه می‌کنند تا صحت ادعای خود را به مخاطبین القاء کنند و ادعا می‌کنند که کتاب مقدس ریشه تاریخی دارد و باستان شناسان نیز بر این امر شهادت می‌دهند. و دلایل فراوان دیگری که می‌خواهند کتاب مقدس را به عنوان کلام موثق و معتبر خدا معرفی کنند.
نمونه‌ها: در این بخش برای نمونه سایت مکاشفه www.mokashefeh.com را معرفی‌کنیم که پیرامون این موضوع مطالب زیادی دارد. وبلاگ تثلیث www.taslis.blogfa.com نیز نمونه دیگری است که تمام تلاش خود را به اثبات این عقیده معطوف کرده و در صفحه اصلی آن مطالبی مانند: تثلیث چیست؟ تثلیث از کجا آمده است؟ تثلیث در کتاب مقدس، تثلیث در تعالیم مسیحیان اولیه و پدران کلیسا، اعتراض «۱ = ۳ نیست» مغلطه پهلوان پنبه است!، نبود هیچگونه رابطه بین ادراک و منطقی بودن تثلیث، برهانی منطقی برای اثبات تثلیث، اثبات توحید تثلیث و رد توحید مطلق از طریق منطق، «بت پرستان مصر نیز به تثلیث باور داشتند» دروغی بیش نیست!، کتبی پیرامون تثلیث، ویدیوهایی پیرامون تثلیث، پاسخگویی به سوالات شما پیرامون تثلیث و مباحثی پیرامون تثلیث مشاهده می‌شود.
۳ـ۲ـ ۲٫ شهادت ایمانی
شهادت ایمانی، بیان داستان مسیحی شدن یک غیرمسیحی است، به این معنا که کسانی که ادعا می‌کنند در سردرگمی به سر می‌بردند و با مکاشفه‌ای نجات پیدا کردند، شرح احوال خود را برای دیگران نقل می‌کنند. مسیحیان ادعا می‌کنند که کلام خدا ما را به شنیدن سرودها و شهادتهای مؤمنین دعوت می‌کند. بنابراین برخی جلسات آنها به شنیدن این شهادتها در مورد کار مخصوص خدا در زندگی افراد تخصیص داده می‌شود و یا به عبارتی دیگر افرادی که ادعا می‌کنند مسیح را ملاقات کرده‌اند و او را شخصاً تجربه کرده‌اند.
شکل کلی داستانها به فرم زیر است:
در ابتدا فرد مسلمانی حضور دارد، که افسرده یا بیمار است. در بیشتر موارد او به شدت احساس ناراحتی می‌کند و ناامید است. فرد مسلمان در بیشتر موارد سعی می‌کند با توسل به قرآن و امامان خود را از بار این افسردگی یا بیماری نجات دهد ولی هیچ سودی حاصل نمی‌شود. در این وضعیت که فرد خیلی ناامید شده است، به شکلی اتفاقی با انجیل (کتاب مقدّس) یا دوستی مسیحی آشنا می‌شود و کمی آرامش پیدا می‌کند، در این هنگام است که ناگهان در اوج نامیدی معجزه عجیبی رخ می‌دهد و فرد در خواب یا بیداری حضرت مسیح را می‌بیند، با حضرت مسیح درد دل می‌کند، در برخی موارد توسط حضرت عیسی لمس می‌شود یا دست او را می‌گیرد و آنگاه تمام آن درد و رنج و افسردگی و بیماری از بین می‌رود، فرد که اکنون از تمام غمها نجات یافته است، درمی‌یابد که دین واقعی دین مسیحیت است و حضرت مسیح خداوند است و باید به او ایمان آورد. در برخی از داستانها آن درد و رنج اولیه وجود ندارد، ولی اینکه حضرت عیسی را در آخر ببیند، در بیشتر داستانها دیده می‌شود.
با نگاهی اجمالی به این شهادتها درمی‌یابیم که اغلب آنها ادعا می‌کنند متدین به اسلام بوده‌اند و اعمال و مناسک دینی، حتی نوافل را به موقع انجام می‌دادند. اما علیرغم همه اینها در گرفتاری و بدبختی و مشکلات متعدد روحی و جسمی به سر می‌بردند و مسیح منجی آنها شد و با گرویدن به مسیحیت زندگی و تولد دوباره‌ای را آغاز کردند.
شهادتهایی‌ که در سایت‌ها و وبلاگها وجود دارد به صورت تصویر، صوت و متن به کاربران ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد که ذکر نمونه‌هایی از این شهادتها بی‌فایده نباشد.[۲۳۳]
مثلاً علی از گیلان می‌گوید: «۷ سال است که به عیسی مسیح ایمان آورده‌ام. من در بطن اسلام بودم، در بطن حوزه و نماز شب و زیارت عاشورا و دعای توسل.»
حسین اندریاس می‌گوید: «من می‌خواستم که به ثبوت برسانم که مسیحیت درست نیست، تعلیمات مسیحی درست نیست و این تحریف شده است. در این کشمکش در زندگی من یک قدرت عظیم دیگر هم دائم احساس می‌کردم و آن قدرت مرا وادار می‌ساخت که درباره مسیحیت مطالعه کنم. جرم من بسیار سنگین بود. من یک محصل حوزه علیمه اسلامی بودم و اطمینان داشتم که مرا می‌کُشند… خدا یوسف (یک دوست) را معجزه‌وار به زندگی من آورد … او کلام خدا را باز کرد و برای من خواند و از تجارب زندگی خود هم گفت که چگونه او از مردم نفرت داشت و چگونه خدا زندگی پر از نفرت او را به محبت تبدیل نمود.»
دختر نه ساله‌ای به
نام مهدیه هم با کشیش هرمز تماس می‌گیرد و می‌گوید: «قبلاً نماز می‌خواندم و مسلمان‌زاده بودم.‌ بعداً خاله‌ام به مسیح ایمان آورد و به ما گفت و ما هم بعداً به مرور زمان انجیل رو خواندیم و به مسیح ایمان آوردیم.»
در بعضی دیگر از شهادت‌ها ادعا می‌شود که افراد زندگی را بسیار پوچ می‌دیدند تا اینکه با کلیسا آشنا شدند و بعد کارهای خدا برای آنها شروع شد. و یا اینکه آلوده به مواد مخدر و مشروبات بودند و مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج و مسیح بیماریهای روحی و جسمی آنها را شفاء داد.
نمونه دیگری از این نوع شهادتها، داستان زندگی فردی است به نام مجتبی که در سن ۷سالگی سیگار می کشیده و در ۱۶ سالگی مشروب می‌نوشیده و علیرغم اینکه در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده، اما در سن ۱۸ سالگی با سفر به کشور‌های مختلف و از طریق خرید و فروش مواد مخدر پول هنگفتی به دست آورده است. او پس از بازگشت به ایران و ازدواج، با مشکلات جدیدتری نیز روبرو می‌شود. بیماری سرطان پوست و آسم شدید هم به سراغ او می‌آید و به خاطر فرار از این بیماریها مواد مخدر مصرف می‌کرد. اما استفاده ‌از مواد مخدر هم درمان و تسکینی برای دردهای او نبود. خودش می‌گوید:
«مشغول خرید و فروش مواد مخدر بودم.‌ به اتاقی رفتم و در آن اتاق من صدایی شنیدم که با من حرف زد. گفت مجتبی تو مال این کار نیستی. در این زمان احساس عجیبی به من دست داد. تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن کرد. با دوستم تماس گرفتم و او مرا به خانه‌اش دعوت کرد. وقتی وارد شدم، دیدم روی دیوار نوشته بود تولدت مبارک. آنها گفتند: تولدت مبارک. من فهمیدم که اینها همه مسیحی هستند و چقدر شاد هستند ولی متاسفانه من هیچ وقت اینقدر شاد نبودم. احساس عجیبی به من دست داد. شروع کردیم به دعا کردن و من خودم را در آن شب به خداوند عیسی مسیح سپردم…»
بدین ترتیب، ادعای این شهادت‌نامه این است که مجتبی زندگی تازه‌ای را آغاز کرده و جسم و جان و روحش شفاء گرفته است. او می‌گوید:‌ بعد از دعا برای اولین بار در کل زندگی‌ام احساس آرامش داشتم.
آنچه ذکر شد نمونه‌ای از شهادتها بود و نیازی به ذکر موارد بیشتری نیست. چرا که تقریباً در همه آنها همین مؤلفه‌های مشترک وجود دارد و فقط نام افراد تغییر می‌کند. در همه آنها یاس و ناامیدی از اسلام و بارقه امید و محبت ازسوی خداوند مسیح، به مخاطبان اِلقا می‌شود.
۳ـ۲ـ۲ـ۱٫ نقد و تحلیل:
از آنجایی که در جامعه ما بسیاری از مردم مترصد فرصتی برای دریافت معجزه، شفاء و حلّ غیبی مشکلات خود هستند، غالب افرادی که دارای مشکلات و بیماری‌های جسمی، روحی و اخلاقی‌اند، لااقل با شنیدن چنین شهادت‌هایی، بارقه‌ای از امید را در وجود خود احساس می‌کنند و مشتاق می‌شوند تا اطلاعات بیشتری بدست آورند. لذا به نظر می‌رسد یکی از موارد مؤثر برای جذب، بیان چنین شهادت‌هایی است که هر نومسیحی و یا مسیحی بی‌اطلاع هم بلد است مقداری از این مطالب را برای دیگران تعریف کند.
بنابراین علیرغم رویّه سابق، در این بخش ذکر نکاتی را لازم می‌دانم:
اولاً: باید دانست که اگر دیدن یکی از مقدّسان در خواب یا بیداری، و نجات یافتن از بیماری یا افسردگی به دست او نشانگر حقانیّت دین باشد، ما چنین مواردی را نه تنها در اسلام، بلکه حتی در دیگر ادیان نیز داریم. بارها و بارها دیده شده است که افرادی که پیشتر بیماریهای سختی مثل سرطان و امثالهم را داشته‌اند، با زیارت امام رضا، یا دیدن خواب یکی از معصومین، و گاهی بنا به ادعای خودشان با دیدن امام زمان، از تمام درد و رنج پیشین که گاهی روحی و گاهی جسمی است، نجات می‌یابند، در حالی که تمام پزشکان قطع امید کرده‌اند، این موارد را فقط مسلمانان تجربه نکرده‌اند و حتی گاهی برای یهودیان نیز پیش می‌آید.
ثانیاً: این داستانها همه مثل یکدیگر هستند، همین مسئله این تردید را به‌طور جدی ایجاد می‌کند که این داستانها به شکلی سفارشی ساخته شده‌اند و از سوی تبشیرگران مسیحیت نقل می‌شوند. آیا ممکن است که انسانها همه به یک شکل واحد به سوی مسیحیت هدایت شوند؟!
ثالثاً: باطل بودن این داستانها وقتی آشکار می‌شود که ما با برخی از این افراد آشنا باشیم و بدانیم که «به راستی چه شد که مسیحی شدند»!! بنا بر آنچه را که ما از طریق تحقیق و مطالعه در زندگی بعضی از این نو مسیحی‌شده‌ها یافتیم در بسیاری از موارد علّت اصلی مسیحی شدن افراد چنین است: مخالفت با حکومت ایران، تحت تأثیر تبلیغات مسیحیان قرار گرفتن، غربزدگی و خیال اینکه غربیها بخاطر مسیحیت پیشرفته هستند، سادگی فراوان مسیحیت که خیلی کم واجب و حرام دارد و… .[۲۳۴]
رابعاً: بر فرض که داستانها درست باشد و واقعاً این افراد چنین معجزاتی را دیده باشند، اما جای سؤال است که «این افراد از کجا می‌دانند کسی که دیده‌اند واقعاً حضرت مسیح بوده است؟» چنان که دیوها و شیاطین هم می‌توانند در افراد ایجاد بیماری و ناراحتی بکنند. باز فرض می‌کنیم داستانی که اینها می‌گویند راست باشد. این افراد سعی می‌کنند بگویند پیش از این ماجرا، دچار بیماری روحی یا جسمی بوده‌اند، تا بتوانند بعد از آن، معجزه‌ای بزرگ را نیز که در مورد خودشان صورت گرفته است، مطرح کنند.
خامساً: این گونه دعاوی از سوی مسیحیت تبشیری و یا هر جریان دینی و معنوی دیگری که صورت پذیرد در درون خود این پیش‌فرض یا مقدمه نانوشته و ناگفته را دارد که خدا تنها به صدایی که از درون جریان ما برآید پاسخ
می‌گوید، و تنها از دستی که از آستین ما درآید دستگیری می‌کند. در تمام این داستان‌ها چنین وانمود می‌شد که فرد مستمند یا دردمند تا زمانی که در کسوت دینی خود خدا را صدا می‌زده پاسخی دریافت نمی‌کرده، اما همینکه به زبان مسیحیان و در برخی موارد، تنها وقتی به نام فلان گروه و یا فرقه بخصوص مسیحی او را ندا داده به فریادش رسیده و نجاتش داده است! این حقیقتی است که در همه این دعاوی نهفته، اما هرگز آن را واگو نمی‌کنند. در غیر این صورت، صاحبان این مدعیات باید به این پرسش پاسخ دهند که مگر خدای متعال تنها خدای شماست؟ یا مگر سعه رحمت خدا این‌قدر محدود است که جز به اعضای فلان کلیسا جواب مثبت نمی‌دهد؟! البته ممکن است بگویند خدا به شما مسلمان‌ها که از دید ما کافرید جواب نمی‌دهد. اما، به‌نظر نمی‌رسد چنین ادعاهای تنگ‌نظرانه‌ای حتی با معیارهای خود مسیحیت و کلیسا، که خدا را عشق مطلق و مسیح را چوپان گمشدگان می‌داند، قابل دفاع باشد.
۳ـ۲ـ۲ـ۲٫ نمونه‌ها:

متن کامل – بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۲۷

پخش تصاویری واهی از رها کردن جن‌زدگان که با فریادهای عجیبی همراه است در این شبکه‌ها بسیار دیده می‌شود. مراسم‌ شفای دورغین و  بیهوش‌سازی از طریق القاء با دست، تکلم به زبان روح‌القدس و… بخشی از فعالیت‌های چنین شبکه‌هایی برای القاء معنویتی کاذب و پوشالی به مخاطب است. معنویتی که از یک طرف بر جن‌گیری و ادعای رها‌سازی مردم از جنیان استوار است، از طرف دیگر ادعای تکلم خداوند با میسیونرهای تبشیری را مطرح می‌کند. اعمالی این‌چنینی که توسط افرادی مانند بنی‌هین و دیگران صورت می‌گیرد از شبکه‌های ماهواره‌ای به صورت دوبله شده پخش می‌شود. شبکه‌های تبشیری فارسی‌زبان خود اذعان می‌کنند که وابسته به جریان‌های فرقه‌ای مسیحیت و غیر وابسته به کلیساها می‌باشند که در دوره‌های تبشیری این فعالیت‌ها را برای اغوای مخاطبان بخصوص در نقاط دورافتاده و کم سواد آموزش می‌بینند تا به نوعی خود را برگزیده معرفی و دارای ارتباط تنگاتنگ با عالم ماوراء یا اقنوم سوم تثلیث مسیحی یعنی روح القدس معرفی کنند.
۳-۱-۴-۱-۱۲٫ سادگی درارائه پیام:
استفاده از اشعار شاعران فارسی‌زبان و بیان ساده فارسی در برنامه‌های آنها رایج بوده و معمولاً از هرگونه بحث عمیق فلسفی در این مورد پرهیز می‌شود. استفاده از اصطلاحات الهیات مسیحی با ملاحظه و توضیح بیان می‌شود و خود این شبکه‌ها به وضوح نشان می‌دهند که مخاطب مسیحی هدف غایی آنها نیست و مسلمانان مرکز توجه این شبکه‌ها هستند.
هر چند تعداد این شبکه‌ها بسیار است، اما در این بخش بعضی از آنها را که فعّال‌ترند به طور اجمال معرفی می‌کنیم. شبکه‌هایی که غرب و استعمار در راه استیلای خویش بر جهان از هیچ کوششی در حمایت از آنها دریغ نمی‌کند و تمام همّت‌شان رسوخ در افکار و اعتقادات جوانان و اغفال آنان با بیان موهومات و شادی‌های زودگذر می‌باشد. معرّفی این شبکه‌ها به ما کمک می‌کند تا با اهداف مرموز مسیحیت تبشیری و صهیونیستی بیشتر آشنا شویم.[۲۱۴]
۳ـ۱ـ۴ـ۲٫ معرفی شبکه‌های تلوزیونی مسیحی
۳-۱-۴-۲-۱٫شبکه TBN
مهمترین شبکه تبلیغ مسیحیت با گرایش اونجلیستی یا انجیل‌گرایی[۲۱۵]، شبکه تلوزیونی TBN است که در طول ۲۴ ساعت به اجرای برنامه می‌پردازد. آغاز به کار این شبکه در سال ۱۹۷۳بوده و اکنون در حد یک امپراطوری بزرگ رسانه‌ای ظاهر می‌شود. این شبکه دارای ۱۵۰ استودیو بسیار مجهز می‌باشد. و کشورهای بسیاری از جمله ایران، تاجیکستان و افغانستان را تحت پوشش قرار داده است. برنامه‌های این شبکه حمایت شدیدی از رژیم اشغالگر اسرائیل دارد. در شبکه‏های اونجلیست غیر از تبلیغ این الهیات و این تدبیرگرایی، برخی سیاست‏های اجرایی‏ صهیونیسم مسیحی که نیاز به تریبونی برای اعلام عمومی دارد نیز طرح می‏شود. یکی از این مواردجمع‏آوری اعانات برای بازسازی معبد و کمک به شهرک‏سازی است و دیگری تبلیغ برای رونق‏ بخشیدن به تورهای گردشگری فلسطین اشغالی و جذب افراد برای استقبال از این تورهاست.[۲۱۶] مجریان این برنامه اذعان می‌کنند که ما اسرائیل و یهودی‌ها را دوست داریم و انجیل به ما دستور می‌دهد که به آنها محبت کنیم. یکی از این مجریان در برنامه‌ای می‌گوید:
«شما عزیزانی که نسبت به اسرائیل در قلبتان تنفر بوده، بدون هیچ دلیلی، از خدا طلب توبه کنید و ببخشید و بگذارید که خداوند برکت وارد زندگیتان بکند. خیلی‌ها هستند که در ایران لعنت در زندگیشان وجود دارد. به دنیا آمدن کشور اسرائیل نبوت بزرگی بود که به حقیقت رسید.»[۲۱۷]
اظهارنامه اعتقادی‏ TBN
برای آشنایی بیشتر با معتقدات این شبکه در زیر اصول اعتقادی اعلام شده از طرف متولیان آن ارائه‏ می‏شود:
ما بر این اعتقادیم که کتاب مقدس منبع موثق، خطاناپذیر و الهام‏شدهء اعمال و تعالیم مسیحی‏ است.
ما بر این اعتقادیم که خداوند واحد است و به شکلی جاویدان در سه اقنوم حضور دارد: پدر، پسر و روح القدس.
ما بر این اعتقادیم که انسان به صورت خداوند آفریده شده است ولی به دلیل گناه، او گمراه‏ شده و قدرت این را از دست داده که خود را نجات بخشد.
ما بر این اعتقادیم که تنها امید رهایی انسان، اعتقاد به عیسی مسیح است، فرزند خدا که از مادری باکره تولد یافته است، کسی که با مرگ خود کفاره گناهان بشریت گردید، آن کسی که‏ از میان مردگان برخاست تا مردم با شناخت او به عنوان منجی و سرور عالم و با خود او به‏ رهایی دست یابند.
ما بر این اعتقادیم که عیسی مسیح کسی است که با عظمت و جلال به زمین باز خواهد گشت.
ما بر این اعتقادیم که روح القدس در آن کسانی که مسیح را پذیرفته‏اند ساکن می‏شود تا آنان‏ را برای زیستن به شیوه‏ای پرهیزگارانه و خداگونه توانمند سازد.
ما بر این اعتقادیم که کلیسا کالبد مسیح است و این کالبد متشکل است از تمام کسانی که، از طریق ایمان به مسیح و با حضور روح القدس در آنان، به شکلی معنوی تولدی دوباره یافته‏اند. مأموریت کلیسا از طرفی تبشیر گرایش به انجیل در سراسر جهان و از طرف دیگر پرورش و سر و سامان دادن به مسیحیان است.
مجموعه TBN در حال حاضر دارای کانال‌های بسیاری است که چهار کانال آن به زبان انگلیسی است و با مقوله‏های جداگانه و به شکل تخصصی به موضوعات کودکان،جوانان،خانواده و پرستش می‏پردازد. کانال‏های دیگر این شبکه به جای تمرکز روی یک موضوع،هریک تمرکزشان روی پخش برنامه به‏ یکی از زبان‏های فارسی،عربی،اسپانیولی،ایتالیایی،روسی،چینی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

و پرتغالی است.
۳-۱-۴-۲-۲٫ شبکه نجات
این شبکه یکی از شبکه‌های TBN است. تلوزیون‏ نجات اکثریت جمعیت فارسی‏زبان جهان را پوشش می‏دهد.این کانال با مشارکت در امر تبشیر مسیحیت، قرائتی اونجلیسی از کتاب مقدس را به مردم خاورمیانه، آفریقای شمالی و اروپا ارائه‏ می‏دهد. رسالت نجات تی‏وی بنابر اعلام سایت این شبکه سه چیز است:
۱٫اعلان انجیل عیسی مسیح، به مسلمانان سراسر خاورمیانه به زبان بومی آن مردمان (فارسی، عربی، ترکی).
۲٫استوار کردن، دلگرم نمودن و پرورش‌دادن مومنین جدید از طریق تعلیم و وعظ کلام انجیل.
۳٫طرح‏ریزی و تأسیس کلیساهای مخفی و زیرزمینی در سراسر خاورمیانه[۲۱۸]
این شبکه در ماه می سال ۲۰۰۳ میلادی برنامه‏های خود را از طریق تلوزیون ماهواره‏ای و به زبان فارسی پخش کرد. ‏پایه‏گذار این شبکه «رضا صفا» است که در ایران به عنوان یک مسلمان شیعه و دیندار چشم به جهان‏ گشود و رشد و نمو یافت. او برای اولین بار در کشور سوئد و از طریق مبلغین سوئدی با مسیحیت‏ انجیلی آشنا شد و بعد از مدتی به مسیحیت تغییر کیش داد. رضا صفا بنیانگذار و رییس مرکز امدادرسانی جهانی دروگران است و به اعمالی چون شفادهی و تبشیر می‏پردازد. برای مثال در فیلمی از شفادهی او مشاهده می‌شود فردی که کور مادر زاد بوده و هرگز تصویری را با چشم ندیده و رنگی را احساس نکرده و نور را لمس نکرده است از یک طرف صحنه وارد می شود و شبان رضا او را با قدرت شفابخشی‌اش شفا می‌دهد و فرد مورد نظر بدون آنکه از بینا شدن چشمانش شگفت زده شده و از اینکه می تواند ببیند تعجب کرده باشد، از سوی دیگر صحنه خارج می شود. حدوداً بیست سال‏ است که او فعالیت می‏کند و بیشتر به سراغ تبشیر کسانی می‏رود که پیشینهء اسلامی یا هندویی‏ دارند. رضا صفا چند کتاب نیز در زمینهء کاری خود نوشته است که از جملهء آنها می‏توان به موارد زیر اشاره کرد: درون اسلام، خون شمشیر و خون صلیب‏، و راهنمای مطالعاتی سمینار هشیاری اسلامی‏.
برنامه‌های این شبکه شامل درس‌هایی از کتاب مقدس، تصاویر شفایافتگان، سرودهای پرستشی و نیایش، فیلم سریال و کارتون، موعظه، گفتگو و موسیقی همگی بر محور تبلیغ مسیحیت می‌باشد. شبان(کشیش سرپرست کلیسا) این شبکه نیز با حمایت از رژیم اشغالگر اسرائیل در حقیقت وابستگی خود به اشغالگران را فریاد می‌زنند:
«کسی که اسرائیل را لعنت می‌کند در حقیقت به خودش لعنت می‌فرستند چون اسرئیل سرزمین مقدسی است پس کسی که می‌گوید مرگ بر اسرائیل آن مرگ به خودش بر می‌گردد.»
او همچنین خطاب به ایرانیان می‌گوید:
«به محض این که مرگ بر اسراییل شود، مرگ بر آمریکا شود، شما کامپیوترت را از دست می‌دهی، تلویزیونت را از دست می‌دهی، ماهواره‌ات را از دست می‌دهی، برق‌ات را از دست می‌دهی، کارات را از دست می‌دهی، یعنی هر چه شما داری به جز فرش، همه از اسراییل و آمریکا است.» [۲۱۹]
استفاده از تصاویر هنری بسیار زیبا و مطلوب و داستانسرایی‌های از پیوستن جوانان ایرانی به دین مسیحیت از شیوه‌هایی است که این شبکه‌ها در برنامه‌های خود برای اغفال جوانان از آن بهره می‌برند. اینک نمونه‌هایی از برنامه‌های این شبکه‌ها و ترویج شبهات و اتهامات آنان که غالباً توسط کشیش‌ها ایراد می‌شود جهت آشنایی بیشتر بیان می‌شود:
«پولوس به ما خطاب کرد ما سفیران مسیح هستیم. پس ما اینجا نمایندگان ملکوت خدا هستیم. کتاب مقدس هیچ چیز را کتمان نمی‌کند. کتاب مقدس نمی‌آید گناهان انبیا را کتمان کند. کتاب مقدس به طور واضح می‌گوید هیچ معصومی وجود ندارد و همه گناه کردند. پیامبران و امامان و هرکسی که بگوئید. این مساله معصوم باید از فکر ما ایرانیها درست بشه که معصومی وجود ندارد. شما فریاد بزنید و در حضور خدا برقصید و ایمان داشته باشید که خدا در ده ماه آینده اعضای خانواده شما را نجات می‌دهد و آنها به سوی مسیح رهبری می‌شوند. مسیح آن‌ همه درد و رنج را به خاطر ما تحمل کرد.»
چنین افکاری علاوه بر این که عصمت امامان معصوم را انکار می‌کند، به انبیاء الهی نیز نسبت گناه می‌دهد، و معلوم نیست پیامبرانی که از نظر اینها گناه‌کارند چگونه می‌توانند الگوی مناسبی برای پیروان خود باشند؟
«واقعاً اگر شما مسلمانی چرا جواب دعات رو از طریق اسلام نمی‌گیری؟ چرا احتیاج داری به ما زنگ بزنی، اگر واقعاً به این معتقدی که عیسی مسیح پیامبر است چرا با عیسی مسیح صحبت نمی‌کنی و جوابت رو از او بگیری.»
«به عنوان مثال اگر بچه‌تان مریض است و اگر مرض سرطان دارید، شب تا روز با نام امامتان، در نام پیامبرتان این دعا را بکنید، شب تا روز این دعا را بکنید. یک آقایی به ما زنگ زد، ۱۷ ساله، ایشون معتاد مواد مخدر بود،‌ می‌گفت من ۵ سال اسم امامان‌مون رو خطاب می‌کردم که به من کمک بکنید، من رو آزاد بکنید حتی یک بار به من جواب نداده.»
درحالی که خود این کشیش‌ها بارها و بارها ادعای شفادهی کرده و برنامه‌های زیادی به صورت عمومی به عنوان مراسم شفا برگزار می‌کنند، امّا از سوی دیگر با حیله‌های مختلف در تلاش‌اند تا پیوند عمیق مردم ایران را با امامان معصوم خود بگسلند. متن فوق نمونه کوچکی از این تلاش‌هاست.
«تو که می‌گویی نباید زنا کرد، آیا خودت زنا نمی‌‌کنی. عزیزان این کلام خداست، کلام ما نیست. میگه تو ملایی که یقه یارو رو می‌گیری سنگسار می‌کنی،‌ میگی چرا زنا کردی، میگه چند بار تو زندگی خوت زنا کردی، اگر بگی نکردم داری دروغ
میگی.»
در این قطعه کوتاه اولا مرادشان حمله به روحانیت شیعه است(عبارت: تو ملایی که میگی) ثانیا حمله به حکم سنگسار که از احکام اسلامی است و ثالثا توهین به روحانیت به این معنا که می‌خواهد بگوید روحانیونی که به مردم می‌گویند زنا نکنید خودشان زناکارند. بدین ترتیب به مخاطبانشان القاء می‌کنند که به حرف علما و روحانیون توجه نکنند. چرا که آنها خودشان به چیزی که می‌گویند عمل نمی‌کنند. بنابراین اعتباری به حرف‌شان نیست.
«در خیلی از مذاهب این تسبیح هست و این همان است که مسیح میگه نکنید، تکرار باطل، شمایی که بابایی شمایی که مامانید چه احساسی می‌کنید اگر هر روز بچه‌ات بیاد کنارت، یه چیزی که حفظ کرده و پنج بار تکرار کنه و خداحافظ شما.»
«…نه اینکه صبر کنیم یک زمان و یک محل خاصی بخواهیم تکرار باطل کنیم. مساله نماز هستش که در دین اسلام باید یک دعایی را حفظ کنیم و تکرار کنیم.»

فایل – بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۲۴

۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ۳٫اظهار الحق:
تالیف مرحوم شیخ رحمت هندی . مرحوم شیخ رحمت‌الله بن خلیل الرحمن هندی این کتاب را در رد بر دو موضوع در زمینه مسیحیت در پاسخ به مسیحیان نوشته است که عبارتند از موضوع نسخ و نیز موضوع تحریف . بدین شرح که بین ایشان و یکی از کشیشان معاصرش مناظره‌ای صورت می‌گیرد که حاصل آن این کتاب می‌شود. سال تالیف کتاب به ۱۲۸۰ شمسی باز می‌گردد و همراه با مناظره موجود در کتاب چهار رساله نیز وجود دارد که در آستانه در سال ۱۲۸۴ منتشر شده است.
۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ۴٫ الملل و النحل شهرستانی:
شیخ ابو الفتح محمد بن ابو القاسم عبدالکریم بن ابی بکر احمد شهرستانی از علمای متوفای سال ۵۴۸ هجری است.
۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ۵٫تحفه الاریب فی الرد علی اهل الصلیب:
تالیف عبد الله بن عبد الله التُرجمان. وی که خود مسیحی بوده است زمانی که مسلمان می‌شود تصمیم می‌گیرد تا آموزه‌های باطل در مسیحیت و نیز تناقضات اناجیل و دلایل نادرست عقلی و نقلی مسیحیت را مورد نقض و ابرام قرار دهد. لذا از ابتدای کتاب شروع می‌کند از محل تولد و سفرها و ماجرای اسلام آوردن خود بگوید.
شهید مطهری نیز در بخشی از کتابهای سیری در سیره نبوی، تعلیم و تربیت در اسلام، خاتمیت، جهاد و آشنایی با قرآن به بخی از شبهات مسیحیت و پاسخ آنها اشاره می‌کند. البته در برخی از آثار مؤلّفین معاصر هم تالیفات خوبی در این زمینه وجود دارد.
کتاب «نگاهی به مسیحیت و پاسخ به شبهات» تالیف آقای علی‌اصغر رضوانی نیز از آثار معاصر است که در این ‌زمینه نوشته شده است.
۲ـ۳ـ۴ـ۲٫عکس‌العمل فرهنگی
در بعد فرهنگی، به این واقعیت توجه شده که که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تبشیری عرضه خدمات عام المنفعه و ارتقای سطح بهداشت عمومی، گسترش تعلیم و تربیت با تاسیس بیمارستان، درمانگاه،‌ مدرسه و مانند آنها بوده است که بیشتر کشورهای جهان اسلام، ‌به دلایل گوناگون، در این زمینه‌ها ضعف، ‌کاستی و تاخیر داشته‌اند. حتی گاهی، عوام در برابر اقدامات اصلاحی برای رفع این کاستی‌ها و عقب ماندگی‌ها مقاومت می‌کردند. این در حالی است که اقدامات عام المنفعه مبشّران غالباً با مظاهری از فرهنگ غیر اسلامی و رفتارهایی مخالف با احکام دینی همراه بوده و در مواردی نیز با فرهنگ بومی سرزمین‌های اسلامی تعارض داشته و در عین حال ترویج و تبلیغ نیز می‌شده. و چه بسا در مواردی از پشتیبانی و تسهیلات حکومت‌ها نیز برخوردار بوده است. در طول تاریخ تبشیر نمونه‌هایی وجود دارد که حضور مبشران و اقدامات آنان به سلطه فرهنگی و در نهایت، تفوق دینی انجامیده و گاه زمینه‌ساز تغییر کیش،‌ که از اهداف مبشران بوده (برای مثال در لبنان و سنگال)، می‌شده است. این امر موجب مقابله شخصیت‌های جهان اسلام با اقدامات مبشران شده است. غالب این مقابله‌ها ایجابی و بعضاً سلبی بوده است. بخشی از حرکت‌های اصلاحی جامعه اسلامی در دهه‌های اخیر و تلاش برای رفع عقب‌ماندگی‌های علمی و فنی و تاسیس مدارس جدید و بیمارستانها و تاسیس جمعیت‌های خیریه ـ که در بیشتر کشورهای اسلامی با هدایت و تایید روشنفکران و تجار و علما اداره می‌شد ـ ناظر به همین جهت‌گیری تبشیری بوده است و خصوصاً از آن جهت که حکومت‌های کشورهای جهان اسلام غالباً دغدغه کافی برای پیشرفت و ارتقای قلمروشان، با التفات به شاخص‌های لازم الرعایه دینی، نداشته و حفظ فرهنگ دینی و بومی را چندان مورد توجه قرار نمی‌داده‌اند، در خور توجه و خطیر و کارآمد به شمار می‌رفته است. گفتنی است که این اقدامات در بسیاری موارد با کارشکنی‌ها و تضییقات دولتی نیز مواجه می‌شده است.
۲ـ۳ـ۴ـ۳٫عکس‌العمل سیاسی
در بعد سیاسی مساله استعمار غربی، از گونه جدید و قدیم آن، در مد نظر محققان و عالمان و روشنفکران بوده است. سلطه تقریباً فراگیر رسمی و غیر رسمی دولت‌های غربی بر کشورها و دولت‌های اسلامی، در شرق آسیا، خاورمیانه و آفریقای شمالی و شرقی، که حاصل آن تخریب هویت دینی و فرهنگی این سرزمین‌ها و تحقیر مردم و آداب و رسوم آنان و غارت دارایی‌ها و منابع ثروت و غیر آن بوده، به رویارویی مستقیم روشنفکران و علما با ماموران کشورهای اروپایی، به ویژه دولت‌های استعمارگر انجامیده و به تبع آن، نسبت به حرکت‌های تبشیری که آگاهانه یا ناآگاهانه با مطامع استعمارطلبان همسو می‌باشد، بدبینی و نگرانی ایجاد شده است. حتی این باور در ذهن بسیاری پدید آمده که مبشّران در خدمت استعمارگرانند و دغدغه آنان بیش از آنکه تبلیغ کلمه مسیح و خدمت در راه معنویت باشد، سست کردن ایمان و عقیده مسلمانان و هموارکردن سلطه بیگانگان است. این تلقی که شواهدی نه چندان اندک در تایید آن وجود داشته و دارد، حتی در برانگیختن مواجهات کلامی و فرهنگی موثر افتاده و سبب شده که آثار و اقدامات ضد تبشیری در همه ابعاد، اساساً رنگ و بوی سیاسی بیابد. به همین دلیل در کشورهای زیر سلطه غرب، گاهی حکومت‌ها با مواجهات کلامی و فرهنگی نیز مقابله می‌کنند.
۲ـ۳ـ۵٫ پاسخی به ادّعای تبشیری‌ها درباره نقض حقوق مسیحیان در ایران
یکی از موارد مورد ادعا در تبلیغات تبشیری‌ها در ماهواره‌ها، سایت‌ها و وبلاگ‌ها ادعای نقض حقوق مسیحیان در جمهوری اسلامی ایران است. بد نیست با نگاهی کوتاه به حقوق اقلیّت‌ها در قانون اساسی ایران پاسخ مناسبی به این اتهامات داد. چرا که در قانون اساسی اندیشه‌های مترقی اسلام از جمله رعایت حقوق اقلیت‌ها به خوبی لحاظ گردیده است. حتّی در مواردی بیش از مسل

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مانان به آنها توجه شده است مانند سرانه ورزشی و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی. امّا حدود و ثغور تبلیغی آنها نیز مشخص است.
قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقلیت‌های دینی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقلیت‌های دینی رسمی کشور را نام برده و به سه دین یهودی، زرتشتی و مسیحی محدود می‌کند و در اصل ۶۷ نیز که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است بیان می‌دارد که نمایندگان اقلیت‌های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می‌کنند.
هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب اثنی‌عشری می‌داند اما اصل ۱۳ نیز اقلیت‌های دینی رسمی کشور را ابتدا معرفی نموده و بیان می‌دارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال مشخصه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. به هر حال چنین به نظر می رسد که در این بخش ۴ حق عمده برای اقلیت‌های دینی در کشور ما در نظر گرفته شده است.
۲ـ۳ـ۵ـ۱٫ آزادی انجام مراسم دینی:
در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کتیبه‌های متعدد و آتشکده‌ها، مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می‌دارند. وجود کلیساهای مختلف در اقصا نقاط کشور بدون این که کسی متعرض آنان شود موهبتی است که قانون اساسی و مردم ما به برادران ایرانی خود هدیه داده‌اند.
۲ـ۳ـ۵ـ۲٫ تشکیل انجمن:
طبق اصل ۲۶ قانون اساسی اقلیت‌های دینی می‌توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. همچنین در ماده ۴ قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ آمده است که انجمن اقلیت‌های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.
هم اکنون انجمن‌ها و جمعیت‌های متعددی از اقلیت‌های دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت می‌کنند.
۲ـ۳ـ۵ـ۳٫ اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه:
احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت که در این مواارد، اقلیت‌های دینی مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل می‌کنند و حتی اگر دعوا و مسأله‌ای در دادگاه‌های ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبی آنها، موضوع را فیصله می‌دهد. علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب سال ۱۳۱۲ که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می‌کند. علاوه بر آن مواردی اگر امری وفق مذاهب مزبور جرم نباشد مقررات جزایی قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمی شود، مثلاً با این که طبق مواد ۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است طبق تبصره ماده ۱۷۴ غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می شود و گرنه مجازاتی ندارد.
۲ـ۳ـ۵ـ۴٫ داشتن نماینده مجلس:
طبق اصل ۶۴: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده را انتخاب می‌کنند. هر چند که اصول قانون اساسی بقیه گرایش‌های دینی و اعتقادی را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد ولی طبق روح قانون اساسی و اصول متفاوت آن که بر عدم تبعیض در زمینه‌های مختلف تأکید دارد می توان بیان داشت که نظام جمهوری اسلامی به طور معمول مخالفتی با آنان ندارد و به مراسمات آنان به دیده اغماض می نگرد.
روح کلی قانون اساسی بر این نکته دلالت دارد که حقوق و آزادی‌های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی با هم مساوی‌اند. وجود کلمات کلی نظیر «همه»، «هر کس»، «هر ایرانی» و نظایر آن بر این نکته تأکید دارد اصول ۲۳، ۲۹، ۳۴، ۴۱، ۳۲، ۳۳، ۲۳، ۱۴ یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل و مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، مشارکت در اداره کشور و امثال اینها را برای همه افراد در اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت می‌شناسد و همگی بدون تبعیض از این حقوق می‌توانند بهره‌مند گردند.
۲ـ۳ـ۶٫ تهدیدات رواج مسیحیت تبشیری
رواج مسیحیت تبشیری در کشورهای مسلمان به ویژه ایران اسلامی تهدیداتی را پیش روی دولت‌مردان این کشورها قرار می‌دهد که می‌تواند هزینه‌های مالی و اجتماعی فراوانی را بر مردم و حکومت‌ها تحمیل نماید.
پاره‌ای از مهمترین تهدیدها به طور خلاصه عبارتند از:

 1. استفاده ابزاری از مجذوبان جهت به کارگیری در سازمان‌های جاسوسی.
 2. شیوع تفکر دین‌گریزی و مسائل مرتبط با آن.
 3. افزایش مسافرت‌های قانونی و غیرقانونی اتباع جمهوری اسلامی ایران به محافل مشکوک، در کشورهای بیگانه.
 4. سست‌کردن پایه های اعتقادی اقشار مختلف جامعه علی‌الخصوص دانشجویان.
 5. دورشدن از ارزشها و آرمانهای دینی و انقلابی.

فصل سوم
تبشیر
در اینترنت

مقاله دانشگاهی – بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۲۳

۲ـ۳ـ۲٫ اهداف اسلام‌ستیزی
در سالهای اخیر تبلیغات ضد اسلام به شدت افزایش یافته است. علت این فعالیت‌ها بیشتر حب و بغض‌ها و منافعی است که در پس اسلام‌ستیزی عاید این فعالان می‌شود. در پس این فعالیت‌های اسلام‌ستیزانه افراد آگاهی حضور دارند که به خوبی می‌دانند چه می‌کنند، و با فعالیت‌های خود و با فریفتن جوانان، برای خود سربازان بی‌مزد و مواجبی تربیت می‌کنند تا آنها نیز به سهم خود بر پیکر اسلام ضربه وارد آورند.
باید توجه داشت که اسلام‌ستیزی همواره از طریق تهاجم مستقیم به اسلام صورت نمی‌گیرد، بلکه در بیشتر موارد با تبلیغ مکاتب دیگر، سعی می‌کنند آن را از اسلام برتر دانسته و افراد را جذب آن نمایند. فعالان جریان اسلام‌ستیزی از طریق تبلیغ با این هدف به تبلیغ مکاتب مختلف در بین مسلمانان مبادرت می‌نمایند که بتوانند مسلمانان را با هر سلیقه‌ای که دارند به این سمت جذب کنند.
دکتر خالد زهری، پژوهشگر و محقق غربی در التبشیروالاستعمار فی البلاد العربیه مسیحیت تبشیری را چنین توصیف می‌کند:
«امروزه خطرناک‌ترین پدیده‌ای که مسلمانان با آن روبرو هستند «تبشیر» (تبلیغ مسیحیت و فراخوانی به دین مسیح) است که توانسته در برخی از آنان، کارگر افتد. این سخن نه به گزاف که با چشمهای خویش آن را دیده و تجربه کرده‌ام. من بارها به فرانسه سفر کرده و جوانان مسلمان بسیاری را دیده‌ام که مسیحی شده و حتی بیشتر از خود مسیحیان، مسیحی گشته‌اند. و نکته خطرناک این که، آنها از مخاطب تبشیر، خود تبدیل به عامل آن یعنی مبلغ مسیح گشته‌اند» با توجه به مطالب فوق می توان بیان نمود که مسیحیان در کشورهای مختلف اسلامی، برای رسیدن به اهداف خود، روی جوانان مسلمان تازه مسیحی شده، حساب می‌کنند، چون در امر تبلیغ مسیحیت، از مسیحیان غربی، توانایی بیشتری دارند.»
۲ـ۳ـ۳٫ نظر قرآن نسبت به اهل ذمّه و لزوم هشیاری در برابر تبشیری‌ها
در دین اسلام اقلیّت‌های دینی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند اهل کتاب نامیده می‌شوند. که اسلام براى آنها یک سلسله احکام حد وسط میان مسلمین و مشرکین قائل شده است، زیرا اهل کتاب از نظر پیروى از یک دین آسمانى شبیه مسلمانان‌اند، به همین دلیل اسلام اجازه کشتن آنها را نمی‏دهد؛ ولى در صورتى اجازه کنار آمدن با اهل کتاب را مى‏دهد که آنها حاضر شوند به صورت یک اقلیت سالم مذهبى با مسلمانان زندگى مسالمت‏آمیز داشته باشند، اسلام را محترم بشمارند و دست به تحریکات بر ضد مسلمانان و تبلیغات مخالف اسلام نزنند. یکی از نشانه‏های تسلیم آنها در برابر این نوع همزیستى مسالمت‌‏آمیز آن است که «جزیه» را که یک نوع مالیات سرانه است، بپذیرند و هر ساله مبلغى مختصر به حکومت اسلامى بپردازند:
«حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُون»[۱۹۷]
«تا زمانى که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند!»
اینها جزیه رابه عنوان جزاء در برابر حفظ مال و جانشان به حکومت اسلامى مى‏پردازند. اما قرآن کریم نسبت به روحیه حق‌گریزی آنها شاکی است و می‌فرماید: «وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ»[۱۹۸] اصولا اینها در برابر آئین حق تسلیم نیستند. یعنى ادیان آنها از مسیر اصلى منحرف شده بسیارى از حقایق را به دست فراموشى سپرده‏اند و انبوهى از خرافات را به جاى آن نشانیده‏اند و بسیاری از محرّمات را حلال می‌شمارند. به همین دلیل یا باید انقلاب تکاملى اسلام را بپذیرند و دنیاى فکرى مذهبى خود را نوسازى کنند، و یا حد اقل به صورت یک اقلیت سالم در کنار مسلمانها قرار گیرند، و شرائط زندگى مسالمت‏آمیز را بپذیرند. از تعبیر به «هُم صاغِرُونَ» استفاده مى‏شود که آنها فى‌المثل در محیط اسلامى دست به تبلیغات بر ضد مسلمانها نزنند و با دشمنان آنها همکارى نکنند.[۱۹۹]
پیشوایان دین نیز تا حد زیادی نسبت به اهل ذمّه و رفتار با آنها سفارش می‌کردند. حتی آنها با پرداخت مبلغ ناچیزى در سال از تمام مزایاى حکومت اسلامى استفاده مى‏کردند و با مسلمانان نیز برابر بودند، در حالى که در متن حوادث و در برابر خطرات قرار نمی‌گرفتند. تا جایی که چنین رفتارهایی گاهی موجب روشنایی دل و جلب آنان به اسلام نیز می‌شد. بسیار گفته‌ایم و شنیده‌ایم که در دعوای حقوقی بین حضرت علی و مرد یهودی وقتی قاضی ایشان را با کنیه «ابوالحسن» خطاب کرد مورد سرزنش آن حضرت قرار گرفت[۲۰۰]. و نیز وقتی یک مسلمان دزدی کرده بود و آنرا به یک یهودی نسبت داده بود آیه قرآن نازل شد و پیامبر اسلام به طرفداری از یهودی و علیه آن مسلمان قیام کرد.[۲۰۱]
از منظر قرآن کریم در میان اهل کتاب و البته در مقایسه‌ با یهودیان، نصاری به مسلمانان نزدیک‌ترند. چرا که در میان آنها قسیسان و راهبانی هستند که در برابر حق تواضع دارند و با شنیدن آیات قرآنی اشک می‌ریزند و از خدا می‌خواهند که آنان را از گواهان بر حق قرار دهد:‌‌
«لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَهً لِلَّذینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّهً لِلَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ قالُوا إِنَّا نَصارى‏ ذلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسینَ وَ رُهْباناً وَ أَنَّهُمْ لا یَسْتَکْبِرُون.»[۲۰۲]
«بطور مسلّم، دشمن‌ترین مردم نسبت به مؤمنان را، یهود و مشرکان خواهى یافت و نزدیک‌ترین دوستان به مؤمنان را کسانى مى‏یابى که مى‏گویند: «ما نصارى ه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ستیم» این بخاطر آن است که در میان آنها، افرادى عالم و تارک دنیا هستند و آنها (در برابر حق) تکبّر نمى‏ورزند.»
و اما اینکه چرا قرآن نصاری را نزدیک‌ترین ملت‌ها به مسلمین از جهت دوستی معرّفی می‌کند پرسشی است که پاسخ آن را از تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی بیان می‌کنیم. ایشان می‌فرماید:
«نحوه اسلام آوردن ملتها مختلف بوده است مثلا ملت نصارا بدون مبارزه، بلکه پس از تشخیص حقانیت با کمال شیفتگى و شوق به اسلام گرویده‏اند در حالى که هیچ اجبار و اکراهى در کارشان نبوده و می‏توانسته با جزیه دادن، به دین خود باقى مانده و نسبت به آن پایدارى و وفادارى کنند، و لیکن در عین حال اسلام را بر دین خود ترجیح داده و ایمان آوردند، بخلاف مشرکین، زیرا، رسول اللَّه جزیه از ایشان نمى‏پذیرفت، و جز اسلام آوردن از ایشان قبول نمى‏کرد، پس عده‏اى از مشرکین که ایمان آوردند دلالت بر حسن اسلام‌شان ندارد، درست است که مسلمان شدند، لیکن بعد از آن همه آزار و شکنجه که پیغمبر محترم اسلام از ایشان تحمل کرد، و آن همه جفا و قساوت و بی‌رحمى که نسبت به مسلمین روا داشتند و آن همه نخوتی که در برابر مسلمین ورزیدند.
و همچنین یهود که گرچه در ایمان آوردن و یا جزیه دادن مانند نصارا مختار بودند، لیکن به آسانى اسلام را قبول نکردند، بلکه مدتها در نخوت و عصبیت خود تصلب و پافشارى کردند، مکر و خدعه بکار بردند، عهدشکنى‏ها کردند، خواهان بلا و مصیبت مسلمین بودند، و بالآخره صفحات تاریخ از خاطرات تلخى که مسلمین آن روز از یهود دیدند پر است، خاطراتى که تلخ‏تر و دردناک‏تر از آن تصور ندارد، آن رفتار نصارا بوده و این رفتار مشرکین و یهود، و این اختلاف در برخورد و تلقى هم‌چنان ادامه داشته است، یعنى همیشه از نصارا حسن اجابت بوده، و از یهود و مشرکین لجاج و پافشارى در استکبار و عصبیت، عیناً همان رفتار و عکس العملى که این سه گروه در زمان رسول‌اللَّه از خود نشان دادند، همان را پس از آن جناب داشتند، چه افرادی که از ملت نصارا در قرون گذشته به طوع و رغبت دعوت اسلام را لبیک گفتند بسیار زیاد و بی‏شمار و بر عکس افرادی که از مشرکین و یهود در آن مدت طولانى به دین اسلام گرویده‏اند بسیار کم و انگشت‏شمارند…در این آیه خداى تعالى جهت نزدیک‏تر بودن نصارا را به اسلام بیان فرموده و در جهت اینکه آنان نسبت به سایر ملل انس و محبتشان به مسلمین بیشتر است، سه چیز را معرفى مى‏فرماید که آن سه چیز در سایر ملل نیست، یکی اینکه در بین ملت نصارا علما زیادند. دوم اینکه در بینشان زهاد و پارسایان فراوانند، سوم اینکه ملت نصارا مردمى متکبر نیستند، و همین سه چیز است که کلید سعادت آنان و مایه آمادگى شان براى سعادت و نیکبختى است[۲۰۳]
واین نشان می‌دهد که قرآن حتی از علمای سایر ادیان که خداترس و اهل انصاف‌اند تجلیل می‌کند. بنابراین دیدگاه ما نیز درباره مسیحیت چنین است یعنی معتقدیم که در میان آنان عالمان خداترس و زاهد و پارسایی پیدا می‌شود که نسبت به مسلمانان با دیده احترام برخورد می‌کنند و حرمت مقدّسات اسلامی را نگه می‌دارند. به همین جهت ما قبلاً هم متذکر شدیم که میان مسیحیت اصیل با مسیحیت تبشیری تفاوت زیادی وجود دارد. بدیهی است این مودّت و دوستی نصارا با مسلمین است که باعث تحسین قرآن‌کریم شده است. بنابراین تا زمانی که این اوصاف نیک در میان عالمان مسیحی متجلّی باشد، شایسته چنان تجلیلی‌ هستند؛ امّا اگر روحیّات آنها عوض شد و صفات حسنه به اخلاق رذیله بدل شد، بدیهی است که مسلمانان نیز باید با هشیاری و دقّت به خلقیّات و رفتار آنها توجه کنند.[۲۰۴]
با نگاه به این آیات و بررسی تاریخ (همچنانکه در فصول گذشته به اجمال ذکر شد) معلوم می‌شود روحیه حق پذیری آنها برای همیشه ادامه نیافت و یا شاید همه آنها در تمام عصرها دارای چنین روحیه‌ای نبودند. حتی تاریخ نشان می‌دهد که اهل کتاب(یهود و نصاری) هر چند گاهی همدیگر را قبول نداشتند اما در برابر اسلام موضع واحدی اتّخاذ می‌کردند و برای نابودی آن هم پیمان می‌شدند.
قرآن کریم نسبت به تحرّکات اهل کتاب درجامعه اسلامی به مسلمانان هشدار می‌دهد:
«قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»[۲۰۵]
«بگو: اى اهل کتاب! چرا کسانى را که ایمان آورده‏اند از راه خدا باز مى‏دارید و مى‏خواهید که آن (طریقه‏ى الهى) کج باشد، در حالى که خود شما گواهید (که راه آنان درست است) و خداوند از آنچه انجام مى‏دهید غافل نیست.»
در تفسیر نور ۵پیام‏ از این آیه برداشت شده است: ۱٫اهل کتاب براى پیشرفت اسلام، مانع‏تراشى و اخلال‏گرى مى‏کنند. «لِمَ تَصُدُّونَ» ۲٫کج‏نشان دادن اسلام، از راههاى مبارزه با اسلام است. «تَبْغُونَها عِوَجاً» ۳٫دشمنان، هر لحظه براى انحراف شما تلاش مى‏کنند. «تَبْغُونَها عِوَجاً» ۴٫دشمنان، بر حقّانیت آیین شما آگاه و گواهند. «وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ» ۵٫سرچشمه‏ى فتنه، دانشمندان منحرفند. «وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ» ۶٫اگر بدانیم که لحظه‏اى از ما و رفتار ما غفلت نمى‏شود، دست از خطاکارى برمى‏داریم. «مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ»[۲۰۶]
ملاحظه می‌کنید که قرآن کریم آنها را ملامت مى‏کند که اگر خود شما ح
اضر به پذیرفتن حق نیستید چه اصرارى دارید که دیگران را نیز از راه خدا منحرف سازید، و راه مستقیم الهى را در نظر آنها کج و نادرست جلوه دهید؟ در حالى که شما باید نخستین دسته‏اى باشید که این منادى الهى را «لبیک» گوئید، زیرا بشارات ظهور این پیامبر قبلاً در کتب شما داده شده و شما گواه بر آنید «وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ».
بنابراین چرا با سمپاشیها و وسوسه‏ها و القاى شبهات و روشن ساختن آتش کینه‏هاى فراموش شده، مردم را از راه مستقیم الهى دور مى‏سازید، و علاوه بر انحراف خود بار سنگین مسئولیت انحراف دیگران را نیز بر دوش مى‏کشید؟! چرا؟
مسلمانان باید بدانند که یهود و نصارا هرگز از آنان راضی نخواهند شد و با تمام توان به تلاش خود ادامه می‌دهند تا آنجا که شما را تابع خودشان نمایند و به کم هم راضی نیستند و تا سقوط اسلام ادامه می‌دهند.
«وَ لَنْ تَرْضى‏ عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لاَ النَّصارى‏ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم»[۲۰۷]
«هرگز یهود و نصارى از تو راضى نخواهند شد، (تا به طور کامل، تسلیم خواسته‏هاى آنها شوى، و) از آیین (تحریف یافته) آنان، پیروى کنى.»
آن‌ هم دینى که خودشان به پیروى از هوى و هوسشان تراشیده و با آراء خود درست کرده‏اند. و لذا در رد این توقع بیجاى آنان، دستور می‌دهد بایشان بگو: «إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‏»[۲۰۸] تنها هدایت خدا، هدایت است نه من درآورى‏هاى شما. مى‏خواهد بفرماید: پیروى دیگران کردن، بخاطر هدایت است و هدایتى بغیر هدایت خدا نیست، و حقى بجز حق خدا نیست تا پیروى شود و غیر هدایت خدا ـ یعنى این کیش و آئین شما ـ هدایت نیست، بلکه هواهاى نفسانى خود شماست که لباس دین بر تنش کرده‏اید و نام دین بر آن نهاده‏اید.
خلاصه آنکه هر چند نظام حقوقی اسلام با حفظ شرایطی به دولت اسلامی اجازه می‌دهد که پیروان ادیان الهی منسوخ یعنی اهل کتاب (یهود و نصارا) به طور دائم در قلمرو دولت اسلامی اقامت داشته ‌باشند اما به آنها هرگز اجازه تبلیغ مذهب خود را نمی‌دهد. اما متاسفانه با وجود چنین قاعده‌ای در قرآن و در فقه اسلامی نظام‌های سیاسی مسلمین در اجرای این قاعده تسامح کردند و گاهی در عمل از اجرای این مقررات خودداری کردند. در ادواری از تاریخ اسلام مسیحیت به تبلیغ گسترده‌ای علیه اسلام پرداخت خصوصاً در قرون اخیر و دوران حاکمیت صفویه و قاجار و پهلوی در ایران که شرح آن در فصل دوم بیان شد. هر چند عالمان روشن ضمیر و آگاه ما در برابر این تبلیغات بی‌تفاوت نبودند اما دردمندانه باید اذعان کنیم که حاکمان ما تا حدّ زیادی آنها را مبسوط‌الید رها کردند.
۲ـ۳ـ۴٫ عکس‌العمل مسلمانان به تبلیغات مسیحیت تبشیری در ابعاد مختلف
هر چند عملکرد تبلیغی مسیحیان در جهان اسلام و ایران بسیار گسترده بوده اما از آغاز فعالیت‌های تبشیری، علما و روشنفکران و شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی و گاه حاکمان و دولت‌مردان مسلمان‌، نسبت به این اقدامات واکنش نشان دادند و به تدریج حرکت‌هایی در برابر تبشیر شکل گرفت و آثار مکتوب زیادی پدید آمد که این حرکت‌ها و آثار مکتوب در سه مقوله کلامی، فرهنگی و سیاسی قابل بررسی می‌باشد.
۲ـ۳ـ۴ـ۱٫ عکس العمل کلامی
آثار کلامی غالباً با شیوه جدلی و ناظر به آثار تبشیری تالیف شده و دارای دو وجه ایجابی و سلبی است. از یک سو عهده دار پاسخگویی به شبهه‌ها و پرسش‌های مبشران و منابع تبشیری درباره اسلام است (مثل اثبات نبوت پیامبر اکرم، چگونگی گسترش اسلام، مباحث قرآنی، برخی احکام اسلام، رفتار اسلامی با غیر مسلمانان)، واز سوی دیگر به نقد و رد عقاید و آموزه‌ها و باورهای مسیحی مانند تثلیث، ولادت و سرگذشت حضرت عیسی زندگی مریم عذرا و تاریخ انجیل می‌پردازند. در این بخش از باب نمونه به بعضی از این آثار اشاره می‌شود:
۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ۱ سیف الامه و برهان المله:
ملا احمد نراقی از بزرگ‌ترین دانشمندان عصر قاجار در کتاب «سیف الامه و برهان المله» به شبهات مسیحیت پاسخ می‌دهد. کتاب سیف الامه از مهم‌ترین آثار کلامی قرن ۱۴ هجری قمری که در دفاع از اسلام و خاتمیت نبوت پیامبر اعظم و اثبات معجزات آن بزرگوار نوشته شده است. هانری مارتین انگلیسی معروف به «پادری نصرانی» کتابی در رد اسلام و انکار نبوت پیامبر خاتم نوشت و شبهات بسیاری درباره معجزه‌بودن قرآن کریم وارد ساخت، که علمای شیعه در پاسخ و رد آن کتاب‌های بسیاری نوشتند و کتاب سیف الامه و برهان المله از جمله مهم‌ترین آثار شناخته شده در این موضوع است.
۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ ۲٫الهدی الی دین‌ المصطفی:
مرحوم محقق شهیر محمد جواد بلاغی نجفی که در سال ۱۳۵۲ وفات یافته است، دو کتابی را که شبهات مسیحیت در آن مطرح شده مطالعه کرده و در کتاب «الهدی الی دین المصطفی» به شبهات مسیحیت پاسخ داده است.

بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۲۰

در میان گروه‌های اجتماعی نیز اولویت آنان عبارت است از: دانشجویان، معتادان، مخالفان سیاسی نظام، دختران فراری، کودکان خیابانی، بهائیان، لائیک‌ها و معلولان جسمی و مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج.
بی‌دین‌ها غالباّ دنبال آیینی هستند که هیچ الزام مشخصی را به همراه ندارد. لذا مبلغان مسیحی توفیق قابل توجهی در جذب آنان دارند. همچنین مخالفان سیاسی نظام نیز جهت جبران خسارت‌های مادی و معنوی‌شان در قبال برقراری حکومت‌اسلامی بهترین راه را در زمینه عقیدتی حرکت در مسیر مسیحیت انحرافی می‌یابند.
درباره تبلیغ مسیحت در دانشگاه نیز باید گفت که با توجه به اخبار متعدد و متواتر از فعالیت مبشرین مسیحی در میان دانشجویان، باید زنگ خطر به صدا درآورد. البته هرچند اغلب دانشجویان مسلمان از زیرپانهادن شریعت مبین اسلام پرهیز دارند اما چنین تبلیغاتی باعث بروز مسائل حاشیه‌ای و غیر اخلاقی، مشروبات الکلی و پارتی‌ها و مهمانی‌‌های مختلط، بدحجابی و بی‌حجابی، در میان آنان می‌شود.
۲ـ۲ـ۵ـ۵٫ کلیسای خانگی:
یکی از روش‌های مورد استفاده در تبلیغ مسیحیت بهره‌برداری از کلیسای خانگی است. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد «ترویج شبکه کلیساهای خانگی» در کشور بخصوص در شهرهای مذهبی هستیم. به طوری که از گزارش روزنامه‌ها و خبرنامه‌ها استفاده می‌شود مسیحیت تلاش گسترده‌ای را برای گسترش هدفمند کلیساهای خانگی صورت داده است. مثلاً بنا به گزارش عصر ایران اخبار رسیده حکایت از کشف ۲۰۰ کلیسای خانگی در شهر مشهد دارد.[۱۷۶]
البته باید دانست که با توجه به وجود کلیساهای بزرگ در برخی از شهرها پرداختن به ترویج کلیساهی خانگی در ایران دارای اهداف بسیار مرموزی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. باید از خود پرسید «چرا کلیسای خانگی؟» در حالیکه در تهران حدود ۳۰ کلیسا با سالنهای بزرگ وجود دارد که در طول هفته اغلب خالی هستند، هدف اینها از ترویج کلیسای خانگی چیست؟ چرا به کلیسا نمی‌روند و به جای آن دختران و پسران جوان را در خانه‌ها جمع می‌کنند؟ در پاسخ باید دلایل زیر را بیان کنیم:
اولاً: قصد آنها کم کردن تعداد جوانان مسلمان و دین‌گریزی و پوچی در آنهاست و برای آنها مهم نیست که افراد چقدر به مسیح ایمان دارند،‌ آنها می‌خواهند افراد مسلمان نباشند.
ثانیاً: کلیسا آداب و رسوم خاص خودش را دارد امّا در محیطی دربسته و فاقد هرگونه ارزش مذهبی هر کاری را می‌توان کرد.
ثالثاً: آنها در بین جوانان باحرف‌های خود نوعی احساس تنفر به اسلام و بدبینی نسبت به جمهوری اسلامی ایران و دولت ایجاد که از این جو بدبینی در زمانی مناسب به نفع اربابان خود استفاده کنند واین مهم هم در داخل کلیساهای رسمی میسر نیست.
باید تاکید نمود که کلیساهای خانگی در اصل ابزاری ساخته و پرداخته دست دشمنان اسلام هستند که در لوای تبلیغ مسیحیت وارد زندگی جوانان ایرانی و دیگر کشورهای اسلامی شده و با استفاده از این پوشش سعی در جلب حمایت سازمانهای بین‌المللی و حقوق بشر و دیگر سازمانهایی خودشان بدین منظور ایجاد کرده‌اند داشته و می‌خواهند افکار انحرافی خود را در بین مردم جهان به ویژه مسلمانان تبلیغ نمایند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[۱۷۷]
۲ـ۲ـ۵ـ۶٫ اغواگران:
از دیگر روشهای تبلیغ مسیحیت استفاده از برخی زنان اغواگر در جذب افراد به محل تبلیغ مسیحیت می‌باشد. بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که گروه‌های مبلغ انجیل طیف وسیعی از اغواگران زن را در اختیار دارند که برای جذب افراد مذکر از آنها بهره‌برداری می‌کنند. این افراد با سخنرانی و تبلیغ چهره ‌به‌ چهره در محافل و با راه‌اندازی وبلاگ و چت‌کردن مبادرت به جذب جوانان هوس‌باز می‌کنند.
۲ـ۲ـ۵ـ۷٫ شبکه‌های هرمی:
کسانی که به مسیحیت می‌پیوندند آموزه‌هایشان را تکرار می‌کنند و بعد از مدتی به گسترش تشکیلات گروه‌های تبشیری به شکل شبکه‌های هرمی می‌پردازند. بر اساس پژوهش‌های معتبر گروندگان به مسیحیت از سه راه حضوری، تلوزیونی و یا اینترنتی به این آیین جذب شده‌اند. این افراد اغلب توسط فردی به آیین مسیحیت دعوت شده‌اند که در دانشگاه محل تحصیلشان و یا در محل کار و سکونت‌شان با آنها آشنایی داشته‌ است. گروه دیگر از طریق مشاهده برنامه‌های تلوزیونی و سایت‌های اینترنتی به این آیین‌نامه گرویده‌اند. برنامه‌های جذاب، سخنرانان توانا، دروغ‌های بزرگ در زمینه اعجاز و… گفتگوها و تبلیغ آزادیهای مفرط در این برنامه‌ها بر جذب جوانان کمک شایانی می‌کند.
در مرحله پیشرفته‌تر مخاطبین تلوزیونهای فارسی‌زبان اغلب با خارج از کشور تماس برقرار کرده و به وسیله مجریان و اپراتورهای تلفن به یکی از کلیساهای خانگی و کشیشهای فعال در آن جذب می‌شوند. در خصوص سایت‌ها و مراجعان حضوری نیز شماره همراه کشیش در اختیار مراجعین گذاشته می‌شود.
در مرحله سوم افراد جذب‌شده به یکی از محافل داخل یا خارج از کشور با در نظر گرفتن بضاعت مالی سفر برای مسافر و یا مجموعه دعوت‌کننده دعوت می‌شوند. این افراد جذب‌شده پس از طی مراحل فشرده آموزشی، خود به عنوان یک عامل جذب عمل کرده و به تکرار آموزه‌هایشان برای دیگران می‌پردازند و بدین ترتیب به یک شبکه هرمی دیگر تبدیل می‌شوند.
۲ـ۲ـ۵ـ۸٫ روش خانه به خانه:
در این روش عدهای با پخش تراکتی که یک طرف آن تبلیغات یک شرکت نظافتی و در طرف دیگر آ

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ن یک چیستان درج شده است و در درب منازل توزیع می‌شود سعی دارند اذهان مسلمانان را به سمت عیسی مسیح ببرند. این افراد تلاش می‌کنند که افراد هدف با نگاه کردن به یک شکل بی‌مفهوم این استنباط را در ذهن خود به وجود آورند که شمایل عیسی مسیح را دیده‌اند. از دیگر اقدامات مبلغان مسیحی، پخش کتاب مقدس و انجیل در نقاط مختلف به ویژه در مناطق شمالی تهران است. آنان این اناجیل را که در قطع جیبی و به شکلی بسیار نفیس چاپ می‌شوند به طور رایگان در صندوق پستی منازل قرار می‌دادند.
۲ـ۲ـ۶٫ فرقه‌های مسیحی فعّال در جامعه ایران[۱۷۸]
۲ـ۲ـ۶ـ۱٫ کلیسای جماعت ربانی:
این کلیسا که با حمایت آمریکا در ایران شروع به کار نمود و اکنون به فعالترین گروه تبشیری مسیحی در ایران تبدیل شده که ۴ شعبه فعال در ایران دارد و با ایجاد کلیساهای خانگی متعدد و واریز کردن مبالغ هنگفت، کار خود را ادامه می‌دهد. این کلیسا با سابقه‌ای حدود ۴۵ سال، با اعضای مسیحی تندرو خود با توسل به شگردها و شیوه‌های تبلیغاتی مختلف سعی در عضوگیری و تغییر دین جوانان مسلمان دارد و تلاش می‌کند تا با خشن جلوه دادن دین اسلام، خلل‌هایی را در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.[۱۷۹] لازم به ذکر است شعبه مرکزی این کلیسا که روبروی در دانشگاه تهران در خیابان طالقانی مشغول فعالیت است، تا مدّتی قبل برنامه‌های خود را در روز جمعه بلافاصله پس از اتمام نماز جمعه آعاز می‌کرد و به علت مراجعه بیش از ظرفیت این برنامه را در دو سانس اجرا می‌کرد و در هر دو نوبت کلیسا مملو از جوانان دانشجو می‌شد. کشیشان این کلیسا برادر سورس سرکیسیان و برادر وارتان از سخنوران مشهور کلیسا هستند ایشان پس از جذب نیروهای دلخواه و گذاشتن دورهای آموزشی هفتگی برای گرفتن تمعید راهی ترکیه می‌شوند و در صورت دلخواه می‌توانند پناهندگی خارجی هم دریافت کنند. البته برنامه‌های روزهای جمعه این کلیسا هم‌اکنون تعطیل شده است.
اما گروه دیگری نیز وجود دارد با نام کلیسای جیززاونلی که منشعب از کلیسای جماعت ربانی است و از سوی آنان، طرد شده‌اند. این گروه در اعتقاد به تثلیث با سایر مسیحیان تفاوت‌های الهیاتی دارند و بیشتر در شهرهای شمالی فعال هستند.[۱۸۰] جیزز در زبان انگلیسی به معنی«عیسی» است و قید «اونلی» به این معنی است که این فرقه انحرافی، مسیح را در جایگاه خدا قرار داده و بر این باور است که تنها مسیح همه‌چیز است و غیر از او به عنوان مبدا آفرینش کاینات چیزی را نمی‌توان متصور بود. جالب این‌که این فرقه حتی اعتقادات مسیحیان درباره تثلیث (پدر، پسر، روح‌القدس) را زیر سوال برده و حتی پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان را نیز تکفیر کرده و فرد بی‌دینی می‌نامند.[۱۸۱]
۲ـ۲ـ۶ـ۲٫ کلیسای اسقفی (انگلیکن):
کلیسای انگلیکن در بخشهای مرکزی و جنوبی ایران، خاصه در شهرهایی نظیر اصفهان، شیراز، کرمان، و اهواز فعالیّت می‌کند. میسیونرهای این کلیسا به مسلمانان و یهودیان بشارت می‌دادند. کلیسای انگلیکن در ایران به شورای کلیساهای خاورمیانه وابسته است و به ‌واسطه وابستگی‌اش به انگلیکن‌ها، عضو شورای جهانی کلیساها می‌باشد. این کلیسا هم اکنون فعّالانه مشغول تبلیغ است. از فعالیتهای این کلیسا می‌توان به مسیحی کردن حدود ۳۰۰ مسلمان در شیراز در سالهای اخیر اشاره نمود. دایره اسقفی این کلیسا که فعالیت خود را از قرن نوزدهم در ایران آغاز کرده است، به خدای واحد حقیقی، پدر، پسر و روح القدس، تولد مسیح از مریم باکره، مصلوب شدن و قیام مسیح از مردگان و صعودش به آسمان و بازگشت دوباره او، روزه‌دای، لزوم پرهیز از گناه، لزوم توبه به نام عیسی مسیح و تعمید اطفال اعتقاد دارد.[۱۸۲]
۲ـ۲ـ۶ـ۳٫ شاهدان یهوه:
شاهدان یهوه یک فرقه نوظهور مسیحی است که تبلیغات کلان میلیاردی دارد و روش‌های جذابی در تبلیغ ارائه می‌دهد. مجله برج دیدبانی، ارگان رسمی شاهدان یهوه، به ۸۰ زبان دنیا ترجمه می‌شود و ۳۵۰۰۰۰۰ تیراژ دارد. هم‌اکنون یکی از فعالترین گروه‌های مسیحی در میان ایرانیان فرقه شاهدان یهوه است. ایشان به تثلیث و به فناناپذیری روح عقیده ندارند. شاهدان یهوه درباره رستاخیز معتقدند فقط کسانی که خدا آنان را نالایق می‌داند رستاخیز نخواهند یافت. همچنین به دوزخ آتشین عقیده ندارند، و طبقه روحانیت هم ندارند. آنها تمام قدرتهای جهان و نهادهای سیاسی را منتسب به شیطان می‌دانند.از نظر آنان، شیطان بر دنیای کنونی حکمرانی می­کند و هر حکومت، حرفه و دین سازمان­یافته­ای هم­پیمان با شیطان و در مقابله با خواست و اراده یهوه است.
شاهدان یهوه معتقدند که فقط انتخاب «یهوه» است که انسان را وارد حکومت خدا می‌کند. آنان بر مبنای همین اعتقاد، خود را بخشی از حکومت الهی می‌دانند.[۱۸۳]
۲ـ۲ـ۶ـ۴٫ بابتیستها:
بابتیست‌ها یا تعمیدگراها از دیگر فرقه‌های مسیحی است که به آنها تعمیدیون نیز می‌گویند. نام این گروه از واژه‌ای یونانی گرفته شده و به معنای غوطه‌ور شدن در آب، که همان غسل تعمید است، می‌باشد. این فرقه از اصلی‌ترین مدافعان جدایی دین از سیاست است. هیچ گونه سلسله مراتب مذهبی در این فرقه دیده نمی‌شود. پیروان آنان معتقدند که بدون واسطه می‌توان با خداوند سخن گفت و مخالف استعمال تنباکو و الکل هستند.[۱۸۴] نام این فرقه به غسل تعمید کودکان و نوزادان اشاره دارد که در مذهب پروتستان مخالفان زیادی داشت. تعداد اعضای این گروه مسیحی در جهان با
لغ بر ۴۷ میلیون نفر استتعدادی از مهمترین مشترکات اعتقادی آنها را می‌توان در زیر خلاصه کرد:
الف.کتاب مقدس به‌عنوان مرجع آموزه‌ها و اعتقادات و روش زندگی.
ب. محبت به همنوع
ج. ایمان به تثلیث به عنوان اساس اعتقادی
د. انجام مراسم ماهانه عشای ربانی.
این فرقه در ایران فعالیت‌های تبشیری می‌کند و بیشتر در شهر‌های ارومیه و تهران فعالیت می‌کنند.
۲ـ۲ـ۶ـ۵٫ پنطیکاستی‌ها:
نهضت پنطیکاستی جریانی است در مسیحیت، که تاکید ویژه‌ای بر نقش روح‌القدس در ایمان فرد دارد. این نهضت در قرن بیستم بیشترین رشد را از لحاظ تعداد پیروان داشته است. اصطلاح «پنطیکالیسم» به جنبشی اطلاق می‏شود که در لس‌آنجلس آمریکا آغاز شد(۱۹۰۶) و تا آفریقا و اروپا و امریکای لاتین گسترش یافت. مشخصه اصلی این جنبش عبارت بود از شفای معنوی و سخن‌گفتن به زبانهایی که قابل فهم همگانی نیستند. همچنین از دهه ۱۹۶۰ به بعد، جنبش‌هایی شبیه به این جنبش در درون فرقه‏ی انگلیکن و نیز در آیین کاتولیک رومی به ظهور رسیده است.[۱۸۵] جماعت پنطیکاستی، در صورتی به جماعت‌های اولیه مسیحیت نزدیک می‌شوند که حضور روح‌القدس و اثرگذاری او را در مواردی چون گویش به زبان‌ها و نبوت و تقدیس پذیرا باشند. گزارش‌های موجود در عهد جدید در مورد اثرات روح القدس، امروزه الگویی برای جماعت کلیسای پنطیکاستی است. اکثریت پیروان این نهضت معتقد به تثلیث هستند، اما اقلیتی از آنها نیز هستند که تثلیث را نمی‌پذیرند. غسل تعمید در این کلیسا به‌عنوان تعمید ایمانی انجام می‌شود و مراسم عشای ربانی به‌ عنوان یادبود صورت می‌گیرد. بعضی از جماعت‌های پنطیکاستی در کنار غسل تعمید و عشای‌ربانی، مراسم پاشویی را نیز انجام می‌دهند. از نظر آنان برگزیدن راه مقدس مسیحایی، با توبه و تعمید روح، که اغلب با گویش زبانها نیز همراه است، میسر است. علاوه بر شاخه اصلی این گروه، گروه اقلیت آنها (پنطاکیستی سابلیوسی) که قائل به تثلیث نیستند نیز در ایران فعّالند و حتی سایت فعال فارسی (kelisaorg.com) دارند.[۱۸۶]
۲ـ۲ـ۶ـ۶٫ کلیسای انجیلی(پرزبیتری):
نخستین میسیونرهای هیأت مرسلین آمریکایی (کلیساهای پرزبیتری و مشایخی) در سال ۱۸۳۲ به ایران آمدند. در آغاز در میان آسوریان در ارومیه کار می‌کردند به این امید که در میان این مسیحیان، یک بیداری پدید آورند. اما وقتی بعضی از این مسیحیانِ صوری مجبور شدند کلیسای باستانی خود را ترک گویند. نتیجتاً «کلیسای انجیلی» در سال ۱۸۵۵ پا به عرصه وجود گذارد. پرزبیتری‌ها فعالیت خود را به بخشهای شمالی ایران، در شهرهایی نظیر تبریز، اورمیه، تهران، رشت و مشهد محدود کردند.

بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۱۶

دیکتاتوری پدران روحانی در این صحنه شکست خورد و قرنها مسیحیت به انزوا گرائید، از آن به بعد تاکتیک‌ها عوض شد و تجارب گذشته سبب گردید تبلیغات کلیسائی از طریق آموزش و پرورش، نشریات، خدمات بهداشتی ‌و درمانی و پرستاری با چهره‌ای مهرآمیز صورت پذیرد. گرچه دنیاگرائی و سیاست‌های پاپ همیشه در خدمت استکبار و رژیم‌های سلطه‌گر و تجاوزات آمریکا و اسرائیل، ترسیم‌گر سیاست تضاد میان قول و عمل بوده، اما در هر حال بمصداق «خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَ ءَاخَرَ سَیًِّا»[۱۱۷]؛ «کار خوب و بد را به هم آمیختند» آن‌ها از تشکیلات تبشیری معجونی ساختند که زیر پوشش آنچه خدمات انسانی نامیده شده است، اهداف توسعه طلبانه و غارتگرانه استکبار را تأیید و پشتیبانی کنند.
مبشّرین برای نفوذ در میان ملت‌ها از دو روش مستقیم و غیر مستقیم بهره می‌برند. در روش مستقیم یا چهره به چهره، مبلغ آرای خود را بی‌واسطه به مخاطب ارائه می‌کند و طرفین به طور مستقیم به تفهیم و تفاهم می‌پردازند. بنابراین، حضور فیزیکی مبلغ ضروری است. این روش به سبب عدم کارآیی لازم، به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد و مبلغان معتقدند در برخی موارد نتیجه معکوس می‌دهد. اما در روش غیر مستقیم، اندیشه‌های مورد نظر به یاری ابزارهای گوناگون به مخاطبان ارائه می‌شود و مبلغان با لباس ها، چهره‌ها و عنوان‌های مختلف به ترویج فرهنگ خود می‌پردازند. مانند: تلاش و تبلیغ گسترده در پوشش هیئت‌های پزشکی، بهداشتی، علمی، پژوهشی، نظامی، جهانگردی، روزنامه نگاری، شرکت های بازرگانی، مؤسسه‌های خیریه و انجمن های حمایتی و خدماتی. یکی از روحانیان مسیحی می‌گوید:
«مسلمانان [و مخاطبان] می‌توانند عملیات تبشیری را در فرهنگ وبهداری تحمل کند، ولی حاضر نیستند تبلیغات دینی رابشنوند.»[۱۱۸]
در این راستا امروزه تشکیلات تبشیری، وسیع‌ترین منطقه تبلیغاتی را زیر پوشش گرفته و به زبانهای مختلف نشریات گوناگون در تیراژهای میلیونی در سطح جهان به خانه‌ها و مدرسه‌ها و کارخانه‌ها و… پیام می‌فرستد و بودجه‌های کلانی را که مبدأ آن ناپیداست برای این منظور اختصاص داده است و همچنین از طریق رسانه‌ها و رادیو و تلوزیون‌ها و اینترنت و ابزارهای تبلیغی دیگر صدای انجیل کذائی را در سراسر جهان پخش می‌کند.
و البته براساس همان استراتژی یاد شده است که به اصل مشروعیت ابزار هم پایبند نیست و هر عنوان و سوژه‌ای می‌تواند ابزار پیشبرد اهداف سازمان میسیونری باشد. میسیونرهای مسیحی درهر محیط و شرایطی قرار گیرند خود را با آن منطبق ساخته و زمینه‌ای برای تبلیغات فراهم می‌کنند. در سالهای اخیر مسیحیت با مارکسیسم هم پیوندی برقرار کرده و «الهیات رهائی بخش»[۱۱۹] را بعنوان مسیحیت انقلابی مطرح ساخته و چنین وانمود کرده که آنچه عیسی‌بن‌مریم می‌خواست همان است که امروز مارکسیسم می‌خواهد و در این زمینه کتابی نگارش یافته به نام «مارکسیسم قلب مسیحیت» که «مارکسیسم اسلامی» گروهک‌ها را تداعی می‌کند و شاید اینها تز خود را از «مبشرین مارکسیست» گرفته باشند.
این فرصت طلبی مبلّغان مسیحی نمونه‌های بسیاری دارد از جمله اینکه چند سال پیش، جرائد نوشتند در کشور سوئد اسقف مسیحی نمی‌توانست مریدانی را به کلیسا جذب کند و از خلوت بودن کلیسا رنج می برد، عاقبت چاره‌ای اندیشید و آن اینکه، از دو زن هنر پیشه دعوت کرد به کلیسا بیایند و مراسم مذهبی را با بدن عریان اجرا کنند که بدنبال این طرح ابتکاری، کلیسا مملو از جمعیت شد.[۱۲۰]
نمونه دیگر که از شیوه‌های دیرین و معمول مسیحیت تبشیری در تبلیغات‌شان به شمار می‌رود، عبارت است: از بکارگیری تهمتای ناروا علیه اسلام، که از دیرباز بوسیله کشیشان و برخی مستشرقان اعمال گردیده تا بدینوسیله با ایجاد شک و تردید در دل‌های ساده‌اندیش زمینه ترویج مسیحیت را فراهم سازند. یکی از تبلیغات ناروا متهم‌ ساختن اسلام به استفاده از سلاح زور و شمشیر است[۱۲۱]. سستی و بی‌پایگی این ادعا تا بدان‌جاست که نویسندگان و محققان مسیحی خود بصدد دفاع برآمده‌اند و در برابر تساهل مذهبی، آزادی و روشنگری اسلام زانو زده و به مبلغان مغرض مسیحی پاسخ داده‌اند. البتّه ما در حال حاضر بصدد ورود به این بحث نیستیم و فقط برخی از اینها را که به عنوان نمونه از سایت‌های مسیحی استخراج شده در فصل سوم مطرح می‌کنیم.
۲ـ۱ـ۳ـ۳٫ ابزارهای نوین تبلیغی در خدمت تبشیر مسیحی
ابزارهای تبلیغ را می‌توان به اعتبارات مختلف تقسیم‌بندی کرد. یکی از آنها به اعتبار خود ابزار است که شامل: ابزارهای طبیعی، انسانی و تکنولوژیکی و پیشرفته می‌باشد. ابزار تبلیغ در هر عصری متناسب با آن عصر بوده و پابپای تکامل بشر تکامل یافته است. در آن زمان که بشر تنها به ابزارهای طبیعی دسترسی داشت و به وسایل مدرن دست نیافته بود، ابزارهای طبیعی و انسانی را به استخدام می‌گرفت و بدان ‌وسیله ایده‌ها و آرمانهای خویش را منتقل می‌کرد مانند خط و زبان و هنر و داستان و خطابه و شعر و نقش و آتش و دود و پیک‌ها و کبوتران نامه‌رسان و… . البته تحول ابزار تبلیغ همواره به یک شکل و به صورت تکامل تدریجی نبوده است. بلکه برحسب اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی، در اوج و حضیض و ترقّی و انحطاط بوده است. کشورهای بزرگ در سطح جهانی، اضافه بر ابزارهای سنتی و قدیمی که بعضاً امروزه نیز کارایی دارد، مانند سخنرانی، کتاب، نشری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ه، ارتباط جمعی و ارتباط شخصی و… از پیشرفته‌ترین نوع ابزار و وسائل مدرن روز کمک می‌گیرند و انواع شیوه‌ها را به استخدام می‌آورند تا خوراک تبلیغاتی را که در راستای اهداف این کشورهاست به انسانها القاء و تلقین کنند. از ابزارهای فرهنگی و هنری و آموزش و مدرسه و دانشگاه و استخدام دانشمندان و تکنولوژی و تزویر و دروغ و جنگهای روانی گرفته تا ابزارهای مادی، غریزه جنسی، پول و دلار و… و از رسانه‌های پرقدرت خبررسانی تا سلاح زور و سلطه و قدرت نظامی و ناوهای جنگی و… خلاصه استراتژی «زر، زور و تزویر» همیشه ابزار تبلیغات اقطاب مستکبر بوده است و درآینده نیز خواهد بود.
آمار تکان‌دهنده ابزار تبلیغاتی اعم از نشریات، رادیو و تلوزیون، ماهواره و اینترنت که به زبانهای مختلف و در اقصا نقاط عالم انتشار می‌یابند و غالباً نیز در اختیار سرمایه‌دارن یهودی و مسیحی حامی اسرائیل است، نمونه‌ای از این مدعاست.
رادیو واتیکان، روزانه به ۳۶ زبان برنامه پخش می‌کند. یک گروه مسیحی به نام «بایست ها» ۱۱۲ ایستگاه رادیویی در ۳۸سرزمین دارد. در سال ۱۹۸۰میلادی تنها برای رادیوی جنوب شرقی آسیا، بودجه‌ای معادل ۲۰میلیون دلار اختصاص یافت. این رادیو به ۲۸زبان آسیایی برنامه پخش می‌کند. واتیکان همچنین در سراسر دنیا پنج هزار مجله و روزنامه در دو میلیارد تیراژ منتشر می‌کند. در خود واتیکان افزون بر روزنامه ایتالیایی که از ۱۲۰ سال پیش تاکنون منتشر می شود، همه هفته مجله‌های متنوعی به زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و پرتقالی روانه بازار می‌سازد. یک جمعیت مذهبی ـ که در ترویج آیین مسیحیت فعالیت می‌کند ـ روزنامه‌ای به نام «برج مراقبت» دارد که به هشتاد زبان و در تیراژ هشت میلیون منتشر می‌شود.[۱۲۲]
کشورهای استکباری بر اساس اصل معروف «هدف توجیه‌گر وسیله‌ است» از هر آنچه بتواند آرمان تبلیغی آنها را برآورده سازد استفاده می‌کنند؛ حتی ابزار مقدسی مانند مذهب در خدمت استعمار قرار می‌گیرد. مسیحیان با آنکه از یهود ناراضی‌اند و آنان را مسئول برصلیب شدن عیسی می‌دانند اما به منظور مقابله با اسلام، یهودیان را از خون مسیح تبرئه می‌کنند و از جنایات یهود علیه مسلمین حمایت می‌کنند و رژیم صهیونیستی غاصب را به رسمیّت می‌شناسند.
مسلّماً انگیزه استکبار از آن ‌همه وسائل و امکانات که هر سال به دهها میلیارد می‌رسد، انجام رسالت مسیحی و رساندن پیام خدا و عیسی و نجات گمراهان نیست. که اگر چنین بود باید فعّالیت تبشیر را در میان مردمان بی‌اعتقاد ببرند و بت‌پرستان و مشرکان را به آیین توحید! فرا خوانند. در حالیکه آنها غالباً تبلیغات خود را به نقطه‌ای می‌برند که اسلام آنجا حضور یا زمینه حضور دارد و این حکایت از این واقعیّت می‌کند که جبهه مشترک کلیسا و امپریالسم در برابر اسلام صفوف خود را آراسته و به رویاروئی با آئین حیات‌آفرین و رهائی‌بخش و ضد استکباری اسلام برخاسته‌اند.
۲ـ۲٫ گفتار دوم: تاریخچه تبشیر مسیحی در ایران(گاه‌شماری و عملکرد)
۲ـ۲ـ۱٫ مسیحیت در ایران تا صدر اسلام
تاریخ مسیحیت در ایران به سال‌های آغازین بعثت حضرت عیسی برمی‌گردد به گونه‌ای که در انجیل متی مذکور است هنگام ولادت حضرت عیسی گروهی از دانشمندان مجوس [زرتشتیان] ایرانی که از اهالی آوه و ساوه بودند به راهنمایی ستاره‌ای برای دیدار حضرت عیسی یا پادشاه یهود به اورشلیم آمده بودند و انتظار ظهور او را می‌کشیدند آن‌ها در بیت لحم حضرت مریم و حضرت عیسی را یافتند و به او ایمان آوردند و پس از پیش‌کش‌کردن هدایا و گرفتن یک سری تعالیم به سرزمین خود بازگشتند.[۱۲۳] در کتاب کلیساهای مسیحیان در ایران‌زمین نیز آمده: «از اوایل سده اول میلادی مسیحیت در ایران گسترش یافت، مبلّغان مسیحی در شمال و غرب ایران‌زمین به تبلیغ پرداختند.»[۱۲۴]
همچنین به نقل از کتاب اعمال رسولان مدتی پس از مصلوب شدن [عروج] حضرت عیسی در روز عید «پنطیکاست» یعنی پنجاه روز بعد از عید فصح، در جمع شاگردان حضرت عیسی، نومسیحیان و برخی یهودیانی که برای برگزاری عید در اورشلیم گردآمده بودند گروهی از اهالی پارت، ماد و عیلام و ساکنان جزیره (سرزمین بین‌النهرین) نیز حضور داشتند و در این هنگام ناگهان از آسمان بانگی فرود آمد هم‌چون بادی سرکش که می‌وزد و همه جا را پُر کرد و حواریون زبان‌های جدا از یکدیگر دیدند که مانند آتش بود و این زبان‌ها بر هر کدام از حواریون فرود آمدند و همه از روح‌القُدُس پُر شدند و روح ایشان را به سخن‌گفتن به زبان‌های مختلف وامی‌داشت. وقتی که بانگ و صدا فروکش کرد مردم دیدند که حواریون به زبان‌های مختلف سخن می‌گویند من جمله زبان عیلامیان و مادها و پارتیان که سه طایفه از مردم ایران بودند.[۱۲۵]از سوی دیگر دو تن از رسولان حضرت عیسی به نام‌های «شمعون» و «یهودا»، برای موعظه انجیل به ایران آمدند و موبدان زرتشتی آن‌ها را شهید کردند. البته شمعون‌مذکور، «شمعون پطرس» نیست. گویند «یهودا» که «توما» هم خوانده شده تا هندوستان هم رفته است.[۱۲۶]
آن‌چه از این دو عبارت به خصوص عبارت کتاب رسولان نتیجه گرفته می‌شود این است که:
۱ـ نخستین گروندگان به حضرت مسیح در آغاز رسالت مردمی از نژادهای مختلف بودند من‌جمله ایرانیان.
۲ـ مسیحیت از آغاز کار خود به درون کشورهای مختلف من‌جمله ایران راه یافته است. که حواریون به زبان آن‌ها سخن گفته‌اند.[۱۲۷]
هر کدام از ا
ین دو توجیه را بپذیریم نتیجه این می‌شود که: ایرانیان [پارت‌ها، مادها و عیلامیان] از نخستین مردمی بودند که دین مسیح را پذیرفته‌اند.
اما این‌که از چه زمانی دین مسیح در ایران رسوخ کرده و شیوع پیدا کرده به طور دقیق مشخص نیست، «تیموته اول» «بطریق نسطوری» در بین‌النهرین در نامه مفصلی که به کشیشان مارونی نوشته است آورده که:
«مسیحیت پانصدسال پیش از نسطور و بیست سال پس ازمعراج حضرت عیسی در میان ما برقرار شده است.»[۱۲۸]
البته آقای سعید نفیسی معتقد است:
«درباره آغاز مسیحیت در نواحی ایران اسناد گوناگونی در دست است که درباره برخی از آنها نمی‌توان زودباور بود. روی‌هم‌رفته همه کلیساهای عیسوی برای اثبات حقّانیت خود، و برای اینکه خود را به مسیح نزدیکتر نشان بدهند کوشیده‌اند هر چه بیشتر تاریخ تاسیس خود را به زمان مسیح نزدیک کنند.»[۱۲۹]
آن‌چه مسلم است و دانشمندان تاریخ در آن اختلاف ندارند این است که آزادی ادیان، مذاهب، عقاید و آداب و رسوم ارمغانی است که ایرانیان به جهان آورده‌اند پیش از هخامنشیان پادشاهان «کلده» و «آشور» با ملل مغلوب و زیردستان خود با کمال بی‌دادگری و زورگویی رفتار می‌کردند و مللی را که شکست می‌دادند مجبور می‌‌کردند به آداب و رسوم و اخلاق آن‌ها بگروند و دین و زبان فاتحان را بپذیرند و هیچ‌گونه استقلال فردی و اجتماعی و آزادی شخصی به کسی داده نمی‌شد.
«هخامنشیان» نخستین پادشاهانی بودند که این سد و قانون را شکستند و ملل مغلوب را در دین و آیین و رسم زندگی آزاد و مختار گذاشتند.
شاهنشاهان «اشکانی» نیز که هم زمان باظهور حضرت ‌عیسی حکومت می‌کردند این برنامه هخامنشیان را رعایت کردند بطوری‌که تمدن یونانی در آسیا ریشه گرفته بود و عدّه مهاجران یونانی در ایران زیاد شده بود و برای خود سکه یونانی ضرب می‌کردند و تاج یونانی بر سر می‌گذاشتند.
بنابراین پیشینه هیچ مانعی وجود نداشته که مسیحیت وارد سرزمین ایران شود و به همین دلیل بیش‌تر تاریخ‌نویسان آغاز مسیحیت را در ایران از دوره اشکانیان و در نیمه دوم قرن اول میلادی می‌دانند.
بعضی معتقدند مطابق شواهد تاریخی، مسیحیت در اواخر قرن اول میلادی در سرزمین ایران شیوع یافته بود و سازمانی مرتب و اسقفانی از خود داشت.
روایات آسوری گوید که در قرن اول میلادی یکی از اشخاصی که مسیح را به چشم خود دیده بود به نام «مارعدای» به «ادسا» رفته و مسیحیت را به آن‌جا برد، شاگرد او «ماری» خبر مسیحیت را به ایران برد و حتی به فارس هم رفت و او در آن‌جا خبر «تومای حواری» رسول معروف هندوستان را شنید.[۱۳۰]
البته در ۲۲۵ میلادی که سلسله اشکانیان به وسیله ساسانیان منقرض شد ساسانیان دین زرتشت را دین رسمی ایران زمین اعلام کردند.
در سال ۲۶۰ میلادی شاپور ساسانی بر «والرین» امپراطور روم چیره گشت والرین و چند هزار نفر از سپاهیان رومی اسیر شدند شاپور اسیران رومی را در سه شهر خوزستان اسکان داد یکی از این شهرها ایرانشهر بود او همچنین گروهی از آنان را به ساختن سد شادروان که برروی رودخانه دجیل زیر شوشتر ساخته می‌شد گماشت. اسیران رومی درایرانشهر دو کلیسا داشتند در یکی مراسم دینی به زبان یونانی و در دیگری به زبان سریانی انجام می‌گرفت.
در سال ۳۶۸میلادی در زمان امپراطوری گراتیان مسیحیت دین رسمی امپراطوری روم شناخته شد. از آن زمان پادشاهان ساسانی نسبت به رعایای مسیحی خود بدگمان شدند وتضییقاتی برای آنان به وجود آوردند. میلر معتقد است گروهی از مسیحیان امپراطوری روم نیز پیش از رسمیت یافتن مسیحیت در این سرزمین در جستجوی آزادی بیشتر به ایران آمدند. اما موقعیت مسیحیان همواره از سوی مغان زرتشتی مورد تهدید قرار می‌گرفت. به گونه‌ای که برخی از آنان به دست مغان به قتل رسیدند.[۱۳۱]
اما باید گفت که مسیحیت در عصر ساسانی حتی در سخت‌ترین دوره‌های زجر و تعدی، دینی مجاز به شمار می‌آمد. نخستین شورای کلیسایی ایران در زمان ساسانیان بسال ۴۱۰ بریاست جاثلیق «مار اسحاق» که از اهالی تیسفون بود برگزار گردید.[۱۳۲] در همین سال شورای اسقفان ایران در مداین تشکیل شد. به گفته برخی منابع مسیحی که البته شاید آمارهای‌شان اغراق‌آمیز هم باشد، در این سال نزدیک به چهل ناحیه اسقفی در ایران وجود داشت و در سال ۴۲۴ میلادی شمار نواحی اسقفی به شصت وشش رسید.[۱۳۳]در این دوران رهبانیت در بین مردان و زنان مسیحی رواج یافت و گروهی از مسیحیان نیز برای تثبیت آراء و عقاید خود با یهودیان و زرتشتیان مباحثه و مجادله می‌کردند.[۱۳۴]
با شکل‌گیری جوامع نو مسیحی بومی در ایران، مبلّغان مسیحی ایرانی بخش عمده کار تبلیغ و تبشیر را بر عهده گرفتند. تا اینکه مقارن نیمه دوم قرن پنجم میلادی فرقه نسطوری در بین مسیحیان ایران رسمیت یافت و از این پس مبلغان نسطوری علاوه بر ایران به گونه‌ای سازمان‌یافته شاخه نسطوری آیین مسیحیت را در عربستان، ترکستان، چین و هندوستان بنا نهادند.[۱۳۵]
گسترش فعالیت تبلیغی مسیحیان در ایران توجه اشراف ساسانی را جلب کرد. از سوی دیگر مسیحیان برخی آتشکده‌های زرتشتی را به کلیسا و نماز خانه مبدّل کردند و این امر سبب گردید تا بار دیگر حکمرانان ساسانی فعالیت مسیحیان را محدود کنند.[۱۳۶]
۲ـ۲ـ۲٫ مسیحیت پس از اسلام تا قاجاریه

مقاله دانشگاهی – بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۸

 • انواع شیوه‌های تبلیغ مسیحیت در اینترنت چگونه دسته‌بندی می‌شود؟
 • راهکارهای مقابله با تبلیغات اینترنتی مسیحیت در ایران چیست؟
 • چگونه می‌توان تبلیغات منفی مسیحیت تبشیری علیه اسلام در سایت‌ها و وبلاگ‌ها را خنثی نمود؟
 • فرضیه تحقیق:
  با توجه به ظرفیت‌های بالای اینترنت و امتیازاتی که این روش نسبت به سایر روشهای تبلیغ مسیحیت تبشیری در ایران از آن برخوردار است، مبشّران مسیحی در آینده توجه بیشتری به آن خواهند داشت و تبلیغات خود را در این شبکه گسترش خواهند داد. به این ترتیب، مسیحیت تبشیری می‌تواند یکی از چالش‌های مهم مسلمانان ایران در آینده باشد و در این خصوص باید ضمن شناخت دقیق و عالمانه این پدیده و قابلیت‌های آن، از هم‌اکنون برای غلبه بر آن چالش پیش‌اندیشی و چاره‌جویی و برنامه‌ریزی کرد.
  سابقه تحقیق:
  تا کنون کتاب‌‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های زیادی در زمینه تبلیغ و عناوین مرتبط با آن و همچنین مسیحیت در ایران و اهداف و انگیزه‌ها و روش‌های تبشیری و تبلیغی آنها نوشته شده، ‌اما با جستجویی که در کتابخانه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی انجام دادیم، پژوهشی که به موضوع تبلیغ مسیحیت در اینترنت پرداخته باشد، نیافتیم. البته این مطلب دور از انتظار هم نیست چرا که اینترنت ابزاری است نوین، که حداکثر یک دهه از گسترش و عمومی شدن آن در ایران می‌گذرد.‌
  روش تحقیق:
  روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. به این معنا که در مواردی که نیاز به ارائه اطلاعات بود، بخشی از کار به صورت تحقیقات کتابخانه‌ای انجام شد و بخش دیگر به بررسی و کاوش در میان سایت‌ها و وبلاگها اختصاص یافت. و در مواردی که باید از داده‌های فراهم شده به نتایج و لوازم آن راه‌بری می‌شد، کار جنبه تحلیلی بیشتری پیدا کرده است.
  رویکرد تحقیق:
  رویکرد این پژوهش، تاریخی است.
  قلمرو تحقیق:
  ما در این تحقیق به بررسی سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی‌زبانی خواهیم پرداخت که به دنبال فعّالیّت‌های تبشیری در جامعه ایران هستند. هر چند قلمرو جغرافیایی فارسی زبانان فراتر از ایران است، امّا بررسی ما در خصوص جامعه ایران خواهد. از سوی دیگر قطعاً فعّالیت تبشیری‌ها در اینترنت منحصر به زبان فارسی نیست؛ بلکه ما به سایت‌ها و وبلاگهایی برخوردیم که به زبان‌های دیگری مانند انگلیسی یا فرانسوی به تبشیر مسیحیت در میان ایرانیان می‌پردازند.
  بنابراین قلمرو تحقیق ما در میان ایرانیان فارسی زبان مقیم ایران است.
  از نظر زمانی نیز قلمرو تحقیق ما برابر است با تاریخ عمومی‌شدن اینترنت در ایران، یعنی تقریباً یک دهه اخیر.
  ساختار تحقیق:
  ما در گفتار اول از فصل اول این پایان‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به تبلیغ را تعریف نموده و به مؤلّفه‌‌های تبلیغ پرداختیم. سپس با نگاهی به استراتژی تبلیغ، از اهمیت تبلیغات در عصر حاضر سخن گفتیم. مبحث بعدی ما در این گفتار بررسی خط‌مشی تبلیغ در اسلام و مسیحیت راستین است. هدف از بیان این مباحث، هرچند به صورت کوتاه و مختصر، اینست که با توجه بیشتری به دانش تبلیغات، از اهداف و شیوه‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری آگاه شده و از انجام اقدامات لازم در برابر آن غفلت نکنیم.
  در همین فصل و در گفتار دوم به معرّفی رسانه اینترنت، ویژگی‌ها و امتیازات آن پرداختیم تا در فصل‌های بعدی مشخص شود که چرا مسیحیان اینترنت را به عنوان ابزار تبلیغ و تبشیر برگزیدند. پرداختن به این بخش از جهت آشنایی با ذات این رسانه و تفاوت‌های آن با رسانه‌های دیگر ضروری بود.
  با توجه به عنوان پایان نامه لازم بود که در فصل دوم، به تبشیر مسیحی و ریشه‌ها و مبانی فرهنگی و دینی آن بپردازیم. ابتدا تعریف و تاریخچه مختصری از تبشیر انبیاء ارائه شد. سپس با بررسی عملکرد تبشیری کلیسا، نشان دادیم که چنین اقداماتی هرگز با اهداف مقدس انبیاء الاهی خصوصاً حضرت عیسی سازگار نیست. در گفتار دوم از فصل دوم درباره سابقه و عملکرد مسیحیت تبشیری در ایران مطالبی را بیان کردیم. توضیحات این بخش به ما کمک می‌کند تا با پیش‌زمینه‌ای تحقیقی و تاریخی از عملکرد گذشته آنان در ایران غفلت نکنیم وبدانیم که مسیحیان، همواره به فکر مسیحی‌کردن ایران بوده و هستند، و اگر دیروز این هدف را به شکل دیگری دنبال می‌کردند، امروز همان هدف با ابزار تازه‌ای ادامه می‌یابد. در گفتار سوم با عنوان ضرورت بیداری مسلمانان در برابر اقدامات تبشیری به تشریح نظر قرآن درباره اهل ذمّه و حدود و ثغور آزادی آنها در جامعه اسلامی، و چگونگی عکس‌العمل مسلمانان در برابر آنها پرداختیم.
  در فصل سوم این پایان‌نامه با مطالعه سایت‌ها و وبلاگ‌ها و دسته‌بندی روش‌های تبلیغ میسحت تبشیری در رسانه اینترنت، نمونه‌هایی از تبلیغ آنها مورد بررسی قرار گرفت.
  درفصل چهارم و پایانی این پژوهش ابتدا فرصت‌های اینترنت برای تبلیغ مسیحیت را برشمردیم و سپس ارزیابی کلی از تبلیغات و میزان موفقیّت آنها ارائه شد.
  این پایان‌نامه با ارائه پیشنهاداتی برای کاهش آثار سوء و ضد دینی و ضد اسلامی تبلیغ مسیحیت تبشیری در ایران و بیان شیوه‌های مواجهه با مسیحیت تبشیری در اینترنت پایان می‌یابد.
  فصل اول
  تبلیغ و اینترنت
  ۱ـ گفتار اول: تبلیغ
  ۱ـ۱٫ واژه‌ها و مفاهیم
  انسان موجودی است دارای فکر و اعتقاد و برای منتقل کردن تفکرات و معتقدات خویش از هر وسیله ممکن یاری می‌جوید. واین همان «تبلیغ» است. یعنی رساندن و منت

  منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  قل کردن افکار و عقائد و بازگوکردن ایده‌ها برای دیگران و سعی در گسترش آنها و جاودانه‌ساختن خویش از این طریق.
  تبیین مفهوم تبلیغ، با توجه به واژه‌ها و اصطلاحاتی که در بیان این معنی بکار می‌رود، در مرحله نخست‌ کار ضروری است. در زبانها، فرهنگها و اصطلاحات گوناگون واژه‌های مختلفی بمنظور بیان مفهوم تبلیغ استعمال می‌گردد. مثلاً در لغت عرب «تبلیغ، دعوت، اعلام، دعایه» و امثال آنها،‌ در فرهنگ غربی معمولاً واژه «پروپاگاند»[۱] و یا «اینداکترینیشن»[۲] و گاهی نیز «میسیون»[۳] به معنی تبلیغ دینی مسیحیت و در عرف فارسی بیشتر از واژه تبلیغ و یا پروپاگاند استفاده می‌شود که واژه لاتینی به «آوازه‌گری» نیز ترجمه شده است و به همین نحو، هر زبانی واژه خاصی دارد. و اینک چند نمونه از واژه‌های مورد اشاره:
  ۱ـ۱ـ۱٫ تبلیغ:
  «تبلیغ، بلاغ و ابلاغ» سه واژه اند از یک ریشه به معنی «رسانیدن».
  ابن منظور در «لسان العرب» گوید:
  «والبلاغ: الابلاغ، ‌و فی‌التّنزیل «الّا بلاغاً من‌الله و رسالاته» و الابلاغُ: الایصالُ و کذلک التبلیغُ، والاسم منه البلاغُ و بَلّغتُ الرساله. التهذیب: یقال بَلّغتُ القومَ بلاغاً اسمٌ یقوم مقام التبلیغ.»[۴]
  «بلاغ به معنای ابلاغ است، که در قرآن هم آمده «تنها وظیفه من ابلاغ از سوى خدا و رساندن رسالات اوست» و ابلاغ و تبلیغ هردو به معنی رساندن است. التهذیب: گفته می‌شود رساندم به مردم بلاغی(یک نوع رساندنی) را. بلاغ اسمی‌ است که قائم مقام تبلیغ می‌شود.»
  راغب در «المفردات فی غریب القرآن» گوید:
  «البلوغُ و البلاغُ: الانتهاء الی اقصی المقصد و المنتهی، مکانا کان او زماناً او امراً من الامور المقدره … و البَلَاغ: التبلیغ، نحو قوله عزّ و جلّ: هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ (إبراهیم/ ۵۲) … و یقال: بَلَّغْتُهُ الخبر و أَبْلَغْتُهُ مثله، و بلّغته أکثر، قال تعالى: أُبَلِّغُکُمْ رِسالاتِ رَبِّی (الأعراف/ ۶۲)، و قال: یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ (المائده/ ۶۷) … و یقال: بَلَّغْتُهُ الخبر و أَبْلَغْتُهُ مثله، و بلّغته أکثر، قال تعالى: أُبَلِّغُکُمْ رِسالاتِ رَبِّی (الأعراف/ ۶۲)…»[۵]
  «بلوغ و بلاغ رسیدن به نهایت مقصد است، چه آن مقصد مکان باشد یا زمان یا امر مقدّر دیگری باشد. بلاغ یعنی تبیلغ مانند قول خداوند عزّوجل در سوره ابراهیم: «این (قرآن،) پیام (و ابلاغى) براى (عموم) مردم است»… و گفته می‌شود: به او خبر رساندم. و أَبْلَغْتُهُ هم مثل بَلَّغْتُهُ است. ولی استعمال بَلَّغْتُهُ بیشتر است. خداوند متعال در سوره اعراف می‌فرماید: «رسالتهاى پروردگارم را به شما ابلاغ مى‏کنم.»
  دیگر لغت‌نامه‌های عرب نیز تبلیغ را بدین گونه توضیح داده‌اند.

  فایل دانشگاهی – بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۷

  ۴ـ۲ـ۱ـ۸٫ لزوم مخاطب‌شناسی ۱۹۳
  ۴ـ۲ـ۱ـ۹٫ لزوم استفاده از تکنولوژی(خصوصاً اینترنت) در تبلیغ ۱۹۴
  ۴ـ۲ـ۲٫ روش‌های مواجهه با مسیحیت تبشیری در اینترنت ۱۹۸
  ۴ـ۲ـ۲ـ۱٫ تشویق و تربیت مبلّغان توانا برای ورود به فضای مجازی ۱۹۸
  ۴ـ۲ـ۲ـ۲٫ ایجاد سایت‌ها و وبلاگ‌های پاسخگویی به شبهات و تقویت آن‌ها ۱۹۹
  ۴ـ۲ـ۲ـ۳٫ تأسیس رادیو و تلوزیون اینترنتی در راستای پاسخگویی به مسیحت ۱۹۹
  ۴ـ۲ـ۲ـ۴٫ ایجاد سایت‌های پخش فیلم و سریال اینترنتی ۱۹۹
  ۴ـ۲ـ۲ـ۵٫ تاسیس سایت‌ها و وبلاگ‌هایی با موضوع مستبصرین مسیحی ۲۰۰
  ۴ـ۲ـ۲ـ۶٫ مناظره با سران مسیحت در اینترنت ۲۰۰
  ۴ـ۲ـ۲ـ۷٫ استفاده از توان مسیحیان رسمی ایران در نقد مسیحیت تبشیری ۲۰۰
  ۴ـ۲ـ۲ـ۸٫ احیاء و انتشار تراث شیعه و کتاب‌های نقد و پاسخگویی در اینترنت ۲۰۱
  فهرست منابع و مآخذ ۲۰۲
  مقدمه:
  تبلیغ یا رساندن پیام و نشر اهداف انبیاء، امر مهمی است که می‌توان آن را همزاد بشر دانست. از این‌رو آنرا همزاد بشر دانستیم، که ظهور دین و نبوّت را هم‌زمان با تولّد آدم ابوالبشر می‌دانیم. چرا که انسان موجودی است اجتماعی؛ بنابراین برای تعامل با دیگران و مفاهمه بهتر باید نیّات و اغراض شخصی یا دینی خود را به وسیله ابزار و امکانات موجود منتقل نماید و این همان تبلیغ است.
  ابزار و امکانات تبلیغ، در گذر زمان و با تکامل و پیشرفت انسان در هر عصری به شکلی نو و تازه پدید آمد؛ و مبلّغان دین نیز، چه آنان که واقعاً درصدد هدایت انسان بودند و چه آنان که به نام دین و تظاهر به تبلیغ آن، در واقع ضلالت و گمراهی را تبلیغ می‌کردند، با استفاده از این ابزار برای گسترش و نشر اهداف خود از هیچ کوششی دریغ نکردند.
  بدون شک اختراع و ابداع ابزار تبلیغی الکترونیکی را باید نقطه عطف مهمی در امر تبلیغات دانست؛ چرا که بسیاری از حدود و ثغور و محدودیّت‌ها را از میان برداشت. خصوصاً در دهه اخیر و با گسترش اینترنت، شاید دیگر نتوان در این کره خاکی محدوده‌ای را یافت که از بُرد تبلیغ به دور باشد. پدیده‌ای که باید آن را تلفیقی از رسانه‌های مختلف و مدرن، مثل تلفن، رادیو، تلوزیون، روزنامه، مجله و… دانست.
  پیروان ادیان مختلف نیز به تبع سرعت و رشد تکنولوژی از ورود به این عرصه غفلت نکردند؛ آنها علاوه بر تبلیغات سنّتی، که مخاطبان خاص خود را دارد، کوشیدند که خود را به ابزار نوین تبلیغی مجهّز کنند، تا به آسانی و سهولت و با هزینه کمتری بر تعداد پیروان خود بیافزایند.
  بر کسی پوشیده نیست که اسلام و مسیحیت به عنوان دو دین بزرگ الهی در تمام عالم دارای پیروان فراوانی هستند. در بعضی از ممالک نسبتشان، به اقلّیّت و اکثریّت و گاهی نیز مساوی است. گاهی در صلح و آرامش بودند و گاهی در مخاصمه و جدال؛ اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی همواره مسحیت راستین را به رسمیّت می‌شناسد و مسیحیانی که در سرزمین‌های اسلامی به عنوان اقلیّت مذهبی زندگی می‌کنند، از حقوق خاصّی به عنوان اهل ذمّه برخوردارند؛ همچنانکه محدودیّتهایی برای تبلیغ دین آنها در میان مسلمانان قائل است.
  اما در این پژوهش سخن از مسیحیت راستین نیست، بلکه از افرادی است که به آموزه‌های مسیحی ملتزم نیستند، و مسیح را ابزار رسیدن به اهداف سیاسی و استعماری خود می‌دانند. همانطوریکه تاریخ استعمار در مشرق‌زمین و آفریقا گواه بر این مدّعاست، افرادی تحت نام زیبای «تبشیر» به تحمیل ایده‌ها و افکار سیاسی و انحرافیِ پیچیده در زرق و برق محبّت، عشق، نجات و شفاء می‌پردازند. هدف ما در این پایان‌نامه‌ که با عنوان «بررسی شیوه‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت» تدوین شده، شناخت این شیوه‌ها و راه‌های تاثیر آنها بر جامعه اسلامی ایران و معرفی آسیب‌ها و مشکلاتی است که این پدیده برای تحقق اهداف متعالی اسلام در این کشور به‌وجود می‌آورد. تبلیغات گسترده «مسیحیت‌ِتبشیری» در میان اقشار مختلف جامعه ما، که از طریق ماهواره، اینترنت، کلیسای خانگی، پخش و توزیع کتب رایگان و … انجام می‌شود، می‌تواند به سست شدن پایه‌های ایمانی و دینی مردم بینجامد. ما در این رساله به بررسی تبلیغات اینترنتی آنها، و راه‌کارهای مقابله با آن خواهیم پرداخت.
  ضرورت و اهداف تحقیق:
  هر مبلّغ متعهّدی باید علاوه بر تجهیز به دانش قرآنی و منابع روایی، نسبت به نقاط آسیب‌پذیر جامعه اسلامی و جوانان عزیز و منافذی که مجرای نفوذ و ورود دشمن است، نیز آگاه باشد. مبلّغان باید بدانند یکی از بزرگترین و خطرناک‌ترین پدیده‌ای که مسلمانان با آن روبرو هستند، تبشیر مسیحیت است که متاسفانه در برخی از آنان نیز موثر افتاده، تاحدّی که فریاد دلسوزانه علمای آگاه و متعهّدمان خصوصاً رهبر فرزانه انقلاب و مراجع معظم تقلید نسبت به گسترش و رواج آن در جامعه ما بلند است. و شاید در اطراف ما نیز، از اقوام و آشنایان، و یا دوستان و همسایگان کسانی باشند که به طور پیدا یا پنهان گرفتار دام مسیحیت تبشیری شده‌اند.
  بنابراین پژوهشی که تحت عنوان فوق‌الذّکر در جامعه ‌المصطفی ‌العالمیه و با راهنمایی و مشاوره اساتید محترم صورت گرفته تلاش می‌کند ضمن بررسی سایت‌ها و وبلاگ‌ها، شیوه‌های تبلیغی آنها را معرفی نماید. تا با شناساندن اهداف، انگیزه‌ها و روش‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری به جمع بزرگ مبلّغان مسلمان و متصدیّان فرهنگ و مذهب کشور ما، ضمن تنبّه و آگاهی‌بخشی به آنها، اعلام نماید: ضرورت دارد که مبلّغان اسلامی ضمن مجهز‌

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  شدن به وسایل نوین ارتباطی، با ابزارِ تبلیغی از جنس همان ابزاری که دشمن از آنها بهره می‌برد، علاوه بر پاسخگویی به شبهات مسیحیت زمینه هدایت منحرفین و فریب‌خوردگان را نیز فراهم نمایند.
  سؤال‌های تحقیق:
  سؤال اصلی:
  روش‌های تبلیغ «مسیحیت تبشیری» در شبکه جهانی اینترنت برای مخاطبان فارسی زبان و ایرانی چگونه است؟
  سؤال‌های فرعی:
  ۱٫اینترنت در میان انواع مختلف رسانه‌های تبلیغی در چه جایگاهی قرار دارد؟

  1. مزایا و کارکردهای این رسانه چیست؟

  ۳٫نگاه ادیان الهی نسبت به تبلیغ چگونه است؟

  1. دیدگاه مسیحیت نسبت به تبلیغ چیست؟

  ۵٫تبشیر چیست؟
  ۶٫مسیحیت تبشیری به چه معناست؟
  ۷٫سابقه تبلیغ مسیحیت در سرزمین ایران چیست؟

  پژوهش – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

  آزمون تی تک نمونه : این آزمون برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود.جھت بررسی فرضیه ھای پژوھش و تحلیل سوالات تخصصی مربوط به آنھا از این آزمون استفاده می شود.در این پژوھش از آزمون تی برای تعیین میزان تفاوت میانگین ھر قسمت از پرسشنامه با مقدار پیش فرض استفاده شده است.مقدار پیش فرض تقریبا حد وسط و ارزش قابل قبول مقیاس عددی از یک تا ۴ می باشد که برای ھریک از سوالات اختصاص داده شده است که این مقدار عدد دو ( ۲) در نظر گرفته شده است.
  (P-Value ) سطح معنی داری:
  برای ارزیابی این که آیا نتایج آزمایش به دلیل تصادف وشانس رخ داده یا خیراز (P- Value یا Sig) سطح معناداری استفاده می شود.
  که براساس آن ادعا می کنیم یافته ھای مطالعه ما ازلحاظ آماری معنی دار است یا خیرو این که چه میزان از نتایج به دلیل شانس اتفاق افتاده است اگرمقدار P-Value کوچک باشد فرض این که مقدارمشاھده شده برحسب تصادف بدست آمده باشد غیر محتمل بوده درنتیجه وجود تفاوت واقعی بین روشھا بسیار زیاد است
  برعکس اگرمقدار P-Value بزرگ باشد احتمال اینکه تفاوت مشاھده شده بر حسب تصادف بدست آمده باشد بسیار زیاد است. سطح معنی داری معمولا ۰۵/۰ در نظر گرفته می شود
  ضریب ھمبستگی پیرسون برای محاسبه ھمبستگی دو مجموعه داده استفاده می شود و ھمواره بین ۱+و ۱- در نوسان است. است.که اگر مقدار آن برابر صفر باشد نشان دھنده عدم وجود رابطه و قبول فرض صفر و اگر مخالف صفر باشد بیانگر وجود رابطه و قبول فرض یک می باشدو هر چه به یک نزدیکتر شود رابطه قوی تری را نشان میدهد.
  فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل
  داده ها
  آمار توصیفی
  ۴-۱ مقدمه
  دراین فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی ، شامل جداول فراوانی و نمودارهای میله ای و دایره ای برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی جامعه آماری و از آزمون های آماری ، شامل آزمون کلوموگروف- اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها جهت استفاده از آزمونهای پارامتریک استفاده شده و برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و نیز از رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است.
  ۴-۲ تحلیل توصیفی داده ها با توجه به جنسیت
  اطلاعات بدست آمده پرسش نامه نشان می دهد که از نظرفراوانی جنسیتی در بین مدیران و معاونان آنها در بانک ملی تعادل برقرار نیست آمارها حضور صددرصدی مردان و عدم حضور زنان را در جامعه آماری این تحقیق که مدیران و مسولین شعب و معاونان آنها در استان زنجان می باشد را نشان می دهند.

  جنسیت تعداد درصد
  مرد ۱۱۸ ۱۰۰
  زن ۰ ۰
  جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰

  دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  منابع مقالات علمی : بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی …

  ۳-۳ تعریف متغیرها
  در این تحقیق که از نوع توصیفی می باشد چندین متغیر مورد آزمون قرارمی گیرند طبق مدل مفهومی و سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق عبارتند از اهداف سازمانی ، فرهنگ ، ساختار ، سبک مدیریت و منابع سازمان به عنوان متغیر مستقل و هوش بازاریابی به عنوان متغیر وابسته .
  متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد هر شئ دارای ویژگی هایی از نظر وزن حجم ،طول، عرض، ارتفاع،رنگ،زیبایی و مانند آن است و هر موجود زنده ای نیز از ویژگیهای مزبور و سایر ویژگی های زیستی و عقلانی برخوردار است تقریبا در هر تحقیق شناخت متغیرها ،اندازه گیری آنها و بررسی نحوه آثار و روابط آنها با یکدیگر مورد نظر است.مثلا در علوم انسانی و اجتماعی تعدادی از صفات و ویژگی های جامعه ی مورد مطالعه که به عنوان متغیر تلقی یا اندازه گیری می شود.
  متغیر های مستقل :این متغیرها نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند منشاء بروز پدیده ها می شوند و محقق معمولا در جستجوی رابطه ی بیین دو عامل یا متغیر است و تشخیص تاثیر متغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده ی تحقیق محسوب می شود. (حافظ نیا ۱۳۸۷ :۱۷۸)
  ۳-۳-۱ متغیرهای مستقل :
  اهداف سازمانی
  فرهنگ سازمانی
  ساختار سازمانی
  سبک مدیریت سازمان
  منابع سازمانی
  ۳-۳-۲ متغیر وابسته : هوش بازاریابی
  ۳-۴ جامعه آماری پژوهش :
  جامعه‌ی آماری این پژوهش عبارت است از تمام مسولین و معاونین شعب و مدیران و معاونین ستادی بانک ملی به تعداد ۱۱۸ نفر که در اداره امور شعب بانک ملی استان زنجان مشغول بکار می باشند .
  اغلب برای تحقیق در یک جامعه بخاطر زیاد بودن تعداد از نظر فنی و هزینه ای امکان بررسی همه افراد آن جامعه وجود ندارد و یا بسیار مشکل است و برای این منظور اقدام به نمونه گیری با فرمول و تکینیک های مخصوص نمونه گیری آن جامعه می گردد.که در این تحقیق چنین لزومی وجود ندارد . زیرا کل جامعه مورد مطالعه که روسا و معاونین شعب بانک ملی استان زنجان است در دسترس می باشد و تعداد آنها هم به اندازه کافی کوچک می باشد که محقق بتواند در مورد همه آنها بدون نمونه گیری و بصورت سرشماری تحقیق به عمل آورد.
  ۳-۵ روش جمع‌آوری داده‌ها:
  این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد و هدف اصلی آن بررسی نقش عوامل داخلی بانک ملی بر روی هوشمندی بازاریابی آن است برای این منظور از دو نوع منابع داده استفاده گردید که منابع اولیه و ثانویه می باشند .
  منابع داده های ثانویه : از بررسی داده های منتشر شده شامل جستجو دراینترنت ، مقالات ،اسناد ، کتب ،نشریات مربوط به مطالعات قبلی در مورد هوشمندی بازاریابی و موارد مرتبط با آن بدست آمدند
  منابع داده های اولیه : توسط توزیع پرسشنامه برای تمام مدیران شعب و مدیران بازاریابی سازمان مورد مطالعه بدست آمده که از این داده ها برای نشان دادن رابطه بین عوامل داخلی سازمان با هوشمندی آن استفاده می گردد .
  برای این منظور پرسشنامه ای توسط محقق طراحی گردیده که سعی دارد ارتباط بین نوع سیستم بکار گرفته شده در طراحی و اداره سازمان و هوش بازاریابی آن را بسنجد .
  متداول‌ترین و قابل اعتمادترین وسیله بررسی تجربی در جامعه‌شناسی و بسیاری ازرشته‌های مجاور دیگر و همچنین در بخش‌های کاربردی، روش (پرس‌وجو) است، زیرا اگرچه با این وسیله رفتار اجتماعی افراد فقط به طور غیرمستقیم، بر مبنای عکس‌العمل‌های آنها به سؤالات سنجیده می‌شود و به نظر می‌رسد، با تکنیک‌هایی چون «مشاهده» و «آزمایش» ممکن است بتوان رفتار اجتماعی افراد را در گروههای کوچک به طور مستقیم و واقعی‌تر بررسی نموده، امّا در گروههای بزرگتر باید مقیاس‌های دقیق، قابل اطمینان و یک شکلی برای مقایسه و سنجش تعداد زیادی از افراد با یکدیگر یافت که در مجموع روش پرس‌وجو در بیشتر موارد – هر چند لنگان – به این هدف ایده‌آل نزدیک‌تر است (رفیع‌پور،۱۳۸۴ص ۲۹۶).
  پرسش‌نامه پرکاربردترین تکنیک است. پرسشنامه را یا خود پاسخگویان پر می‌کنند و پس می‌فرستند یا مصاحبه‌گران آن را پر می‌کنند. پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری داده‌هاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعه یکسانی از پرسش ها پرسیده می‌شود.
  ۳-۶ تحلیل پرسشنامه
  پرسشنامه مذکور دارای ۶۴ سوال و ۷ بخش است که عبارتند از:
  بخش اول ۴ سوال در مورد اطلاعات عمومی مخاطب
  بخش دوم ۶ سوال مربوط به اهداف سازمانی
  بخش سوم ۱۰ سوال مربوط به ساختار سازمانی
  بخش چهارم ۸ سوال مربوط به فرهنگ سازمانی
  بخش پنجم ۱۳ سوال مربوط به مدیریت سازمان
  بخش ششم ۹ سوال مربوط به منابع سازمان
  بخش هفتم ۱۴ سوال مربوط به هوش بازاریابی
  برای طراحی سوالات پرسش نامه از شاخص های مطرح شده در تعاریف عملیاتی متغیرها که پیشتر در ادبیات نظری تحقیق به آنها اشاره شد استفاده گردیده است که به صورت خلاصه و جمع بندی شده در جدول زیر ارائه میگردد. « تعاریف عملیاتی با مشخص ساختن فعالیت ها یا عملیاتی که برای اندازه گیری یک سازه یا متغیر لازم است در ارتباط است »( کرلینجر[۷۶] ، ۱۳۷۷ص۶۵)
  اهداف سازمانی : شاخص ها و گویه

  متغیر نوع تعریف نظری
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.